Energy Efficiency Rating Icon Showing Green Housing

Έρχονται Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙΙ και έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους του σύγχρονου κτιριακού σχεδιασμού είναι και η ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

Για παράδειγμα με την πρόβλεψη της θερμομόνωση, που αποτελεί μία μόνο από τις σημαντικότερες επεμβάσεις ενεργειακού σχεδιασμού στα κτίρια, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρεμποδίζεται η διαφυγή της θερμικής ενέργειας από ένα χώρο προς την ατμόσφαιρα ή προς ένα άλλο, ψυχρότερο γειτονικό χώρο – ή αντίστροφα – και συγχρόνως δημιουργείται αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η μείωση των θερμικών διαφυγών από και προς τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου έχει ως συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας με την οποία τροφοδοτούνται τα διάφορα τεχνητά συστήματα θέρμανσης-ψύξης.

Δυστυχώς στο παρελθόν, ο ενεργειακός σχεδιασμός δεν ήταν επιβεβλημένος στον βαθμό που έπρεπε, με αποτέλεσμα σήμερα το υψηλό κόστος της ενέργειας να οδηγήσει πολλά νοικοκυριά στην λεγόμενη «ενεργειακή φτώχεια».

Στο πλαίσιο καταπολέμησης αυτού του φαινομένου σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών όπως το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπετε έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης κτιρίων.

Οι παροχές αυτές δίνουν πλέον την ευκαιρία σε όλα τα νοικοκυριά να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες λύσης ενεργειακής αναβάθμισης.

Είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να σπαταληθεί.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί, γιατί δυστυχώς πολλά νοικοκυριά που ήδη εντάχθηκαν στα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ» και προέβησαν σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, λόγω κακών επιλογών, δεν είδαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τουλάχιστον στο βαθμό που έπρεπε με βάση τα χρήματα που δαπανήθηκαν.

Η βασικότερη λανθασμένη επιλογή που έγινε στις περιπτώσεις αυτές, αφορά την επιλογή ακατάλληλων συνεργατών. Δυστυχώς, είναι γνωστό της πάσης, πως στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, δραστηριοποιούνται πλήθος επιχειρήσεων και συνεργείων με περιορισμένες ως και επικίνδυνα ανεπαρκείς γνώσεις και ικανότητες.

Όπως και σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, η σπουδαιότητα στην επιλογή των συνεργατών είναι καίριας σημασίας. Ο ιδιώτης για να μην σπαταλήσει άδικα τα χρήματα του πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση πως ο τομέας των ενεργειακών αναβαθμίσεων είναι ένας τομέας υψηλής τεχνολογικής έντασης και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από ένα οποιοδήποτε συνεργείο ή μια οποιοδήποτε επιχείρηση.

Ως παράδειγμα μπορούμε πάλι να φέρουμε, την πολυπλοκότητα των τεχνολογικών δεδομένων που πρέπει να διαχειριστεί μια εταιρία ή ένα συνεργείο, σε μια εύκολη θεωρητικά επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης, στην θερμομόνωση.

Η θερμομόνωση σ’ ένα κτίριο, ουσιαστικά παρέχει σ’ αυτό ένα «προστατευτικό περίβλημα» το οποίο μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισάγεται σε αυτό.

Εντούτοις η επιλογή υλικών και μεθοδολογίας θερμομόνωσης πέρα από το κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνει υπόψη της ένα σύνολο ιδιοτήτων δομικής φυσικής, που δεν περιορίζονται απλά και μόνο στην μείωση της μετάδοσης θερμότητας. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψη:

  • H θερμική αντίσταση των μονωτικών ανά γεωγραφική περιοχή και προσανατολισμό.
  • Η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών και η διαχείριση του εσωτερικά παραγόμενου υγροθερμικού φορτιού.
  • Η μεταβολή κρίσιμων ιδιοτήτων της θερμομόνωσης λόγω συμπύκνωσης υδρατμών ή υδατοαπορρόφησης.
  • Η διαστρωμάτωση των στεγανοποιητικών στρώσεων και μεμβρανών διαχείρισης υδρατμών που προηγούνται ή έπονται της θερμομόνωσης.
  • Η τοποθέτηση με τρόπο που να εξαλείφονται θερμογέφυρες και υγρογέφυρες.
  • Η μέγιστη αντοχή των υλικών από υγροθερμικές παρομορφώσεις, ηλιασμό, παγοπληξία και έντονη κατακρήμνιση βροχής.
  • Η παράλληλη επίτευξη ηχομόνωσης και πυροπροστασίας.
  • Η αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις από κρούσεις, διατρήσεις, επιβολή ή παραλαβή φορτίων από επενδύσεις.
  • Η επίτευξη της βέλτιστης θερμικής άνεσης ανάλογα με την χρήση του κτιρίου για υγιεινή, άνετη κι ευχάριστη διαβίωση, χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος.
  • Η οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας με παράλληλο περιορισμό και του αρχικού κόστους εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού.

 

Η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου σήμερα είναι ανάμεσα στις λίγες εταιρίες που μπορούν να προσφέρουν εγγυημένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης χωρίς πειραματισμούς.

Η KGreen κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των ενεργειακών υπηρεσιών. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών σε όλη την Ελλάδα.

Τους μηχανικούς, το επιστημονικό προσωπικό και τα πιστοποιημένα συνεργεία της KGreen επέλεξαν χιλιάδες νοικοκυριά στα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ», για επεμβάσεις Θερμομόνωσης, Αλλαγής Κουφωμάτων και Αντικατάσταση συστημάτων Θέρμνασης-Ψύξης, απολαμβάνοντας σήμερα μαζί με την θαλπωρή μιας ριζικά ανακαινισμένη κατοικίας, μοναδική οικονομία και αύξηση της αξίας του ακινήτου τους.

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής