Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρατσών και στεγών

Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρατσών και στεγών

 

Μια σημαντική κατηγορία στεγανοποιητικών υλικών είναι οι ρευστές στεγανοποιητικές επαλείψεις, κοινώς αποκαλούμενα και ως επαλειφόμενα στεγανοποιητικά. Η εφαρμογή των υλικών αυτών πραγματοποιείται με αλλεπάλληλες στρώσεις σε συνδυασμό με υαλοπλέγματα ή υαλοπιλήματα  που λειτουργούν ως οπλισμός για τα ρηγματωμένα υποστρώματα. Είναι μια διαδεδομένη πρακτική για την στεγανοποίηση του υποστρώματος βατών δωμάτων και μπαλκονιών πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, με την εφαρμογή τους να πραγματοποιείται ακριβώς κάτω από τα κεραμικά πλακίδια. Συχνή είναι και η εφαρμογή τους στην προστασία και ενίσχυση παλαιών και γερασμένων ασφαλτικών μεμβρανών. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι πριν την στερεοποίηση τους είναι σε υγρή μορφή αποτελεί μια καλή επιλογή για την στεγανοποίηση καμπύλων τμημάτων στεγών, στα οποία είναι δύσκολή ή αδύνατη η εφαρμογή προκατασκευασμένων ασφαλτικών ή θερμοπλαστικών μεμβρανών. Τέτοιες περιπτώσεις συναντούμε σε θόλους, τρούλους, παλιές κυματοειδής λαμαρίνες και σε κεραμοσκεπές. Μια τελευταία σημαντική εφαρμογή των ρευστών  στεγανοποιητικών επαλείψεων είναι αυτή που πραγματοποιείται σε δύσκολα σημεία όπου τέμνονται διαφορετικά δομικά στοιχεία όπως εξαγωγές αεραγωγών, βάσεις τοποθέτησης ηλιακών και φωτοβολταϊκών, καμινάδες, κεραίες κ.α. 

Στην κατηγορία των ρευστών στεγανοποιητικών επαλείψεων διαχρονικά αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν υλικά διαφορετικής χημικής σύστασης. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ασφαλτικά υλικά και υλικά με βάση το φυσικό καουτσούκ. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα ακρυλικά και αμέσως μετα τα πολυουρεθανικά στεγανοποιητικά. Σήμερα με την περεταίρω πλέον εξέλιξη της τεχνολογίας των πολυμερών έχουμε μια νέα γενιά επαλειφόμενων στεγανοποιητικών, τα σιλικονούχα, με μοναδικά χαρακτηρίστηκα.

Ανάμεσα στους διάφορους τύπους επαλειπτικών στεγανοποιητικών υπάρχουν διαφοροποιήσεις ιδιοτήτων όπως π.χ. στην ελαστικότητα, στην αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στην ικανότητα πρόσφυσης, στην αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην βατότητα κ.α. Ένας ενδεικτικός πίνακας των δυνατοτήτων των υλικών παρουσιάζεται παρακάτω:  

 

Πίνακας επαλειφόμενων στεγανοποιητικών

 

Για την προστασία των καταναλωτών υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένη πιστοποίηση αυτών των υλικών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΤΑG 005. Η πιστοποίηση προσδιορίζει με ακρίβεια τις ιδιότητες των υλικών και τα κατατάσσει σε διαφορετικές ποιότητες. Κατά συνέπεια ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους υλικών και να αποφασίσει με ευκολία τον τύπο του υλικού που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Προφανώς δεν νοείται η χρήση στεγανοποιητικών υλικών επάλειψης που δεν φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με την ETAG 005. Στο νέο τεχνικό πολυκατάστημα της ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ θα βρείτε τα προϊόντα των σημαντικότερων παραγωγών επαλειφόμενων στεγανοποιητικών.  

Η μεγάλη δημοφιλία των επαλειφόμενων στεγανοποιητικών οφείλετε στο γεγονός πως ανήκουν στην κατηγορία των Do It Yourself υλικών. Είναι δηλαδή υλικά που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα από τον οποιονδήποτε, χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αρκεί να τηρηθούν με ευλάβεια οι τεχνικές οδηγίες. Το τελευταίο, δηλαδή η προσεκτική και η χωρίς παρεκκλίσεις από τις οδηγίες, εφαρμογή των υλικών, είναι η ουσιώδης προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ποιοτικής στεγανοποίησης. Ενδεικτικά, μερικά από τα συνηθέστερα λάθη που πραγματοποιούνται και τα οποία τελικά έχουν αντίκτυπο στην διάρκεια ζωής της στεγανοποίησης, είναι η κακή καθαριότητα της επιφάνειας εφαρμογής, η εσφαλμένη αναλογία αραίωσης, η εφαρμογή σε μικρότερη από την προβλεπόμενη κατανάλωση, η απουσία χρήσης οπλισμού, η εφαρμογή σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. υπό βροχή ή καύσωνα), κ.α. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που κάποιος δεν αισθάνεται πως μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, η εταιρεία ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ,  εκτός από την πώληση, αναλαμβάνει με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό, την επαγγελματική τοποθέτηση των επαλειφόμενων στεγανοποιητικών.

Η ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων στεγανοποίησης και θερμομόνωσης, και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 και πλέον χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα. 

 

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής