Επιδιόρθωση ρωγμών

Επιδιόρθωση ρωγμών στο σκυρόδεμα μια κρίσιμη επέμβαση πριν την ενεργειακή αναβάθμιση

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισής των κτιρίων παράλληλα με την ανάγκη δομικής τους ενίσχυσης. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη Ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο που σκοπό έχει να προτείνει μια ολιστική προσέγγιση για την ταυτόχρονη βελτίωση της σεισμικής ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Η παράμετρος αυτή είναι κάτι που ήδη έχει απασχολήσει τις σοβαρές εταιρίες του κλάδου της μόνωσης, όπως η KGreen (βλέπε παλαιότερο άρθρο) και σήμερα είναι σε θέση να προσφέρουν στο πελατολόγιο τους το πλήρες πακέτο Ενεργειακή Αναβάθμιση + Δομική Ενίσχυση

Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε ιδιαίτερα σε ένα από τα πλέον εκτεταμένα προβλήματα των Ελληνικών Κτιρίων την επιδιόρθωση ρωγμών στο σκυρόδεμα. 

Οι ρωγμές στο σκυρόδεμα δεν έχουν πάντα την ίδια σπουδαιότητα. Κάποιες φορές, μπορεί να επηρεάζουν μόνο την εμφάνιση (αισθητική), ενώ άλλοτε μπορεί να υποδηλώνουν σημαντική μηχανική καταπόνηση και/ή προβλήματα ανθεκτικότητας. Η σπουδαιότητα των ρωγμών εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής, τις τρέχουσες και αναμενόμενες δράσεις και το περιβάλλον έκθεσης, καθώς και από τη φύση της ρηγμάτωσης (αιτίες, έκταση και φάση εξέλιξης). Οι εμφανείς ρωγμές μπορεί να αντιπροσωπεύουν τη συνολική έκταση της βλάβης, αλλά μπορεί και να υποδηλώνουν προβλήματα μεγαλύτερου μεγέθους που δεν είναι άμεσα ορατά. Η επιλογή των διαδικασιών επισκευής πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω, διαφορετικά, η επισκευή μπορεί να έχει μόνο προσωρινό χαρακτήρα και να μη διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία.

Οι μηχανισμοί δημιουργίας ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα είναι πολλοί και εντάσσονται σε 5 γενικές κατηγορίες:  

 • Ρηγματώσεις που δημιουργούνται εξ αρχής (στην πλαστική φάση του σκυροδέματος) λόγω σύνθεσης, διάστρωσης και συντήρησης.
 • Ρηγματώσεις που δημιουργούνται στη σκληρυμένη φάση λόγω συστολής ξήρανσης (drying shrinkage) ή πρώιμη θερμοκρασιακή ρηγμάτωση (early-thermal cracking).
 • Ρηγματώσεις λόγω χημικών αιτίων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ζωής τους σκυροδέματος όπως ενανθράκωση, αλκαλοπυριτική αντίδραση, προσβολής από θειικές ή φωσφορικές ενώσεις, δημιουργίας διογκωτικών και διάβρωσης οπλισμού. 
 • Ρηγματώσεις που δημιουργούντα λόγω υπέρβασης της αντοχής από εφελκυστικές τάσεις που προκύπτουν λόγω των στατικών ή δυναμικών δράσεων (π.χ. από αλλαγή χρήσης του κτιρίου, πυρκαγιά, κ.α.) 
 • Επιφανειακές ρηγματώσες που δημιουργούνται από έκθεσης της εκτεθειμένης επιφάνειας σε περιβαλλοντικές ή μηχανικές διαβρωτικές δράσεις.

Η γνώση των μηχανισμών οι οποίοι ευθύνονται για την ανάπτυξη ρηγματώσεων είναι απαραίτητη για την επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης. Για το λόγο αυτό η αποκατάσταση απαιτεί την καταρχήν πραγματογνωμοσύνη ενός Πολιτικού Μηχανικού που θα προβεί στην αποτίμηση του είδους και του βαθμού της βλάβης, συνεπώς και των μεθόδων αποκατάστασης που πρέπει να επιλεχθούν. 

Η επιλογή των διαδικασιών επέμβασης εκ μέρος του μηχανικού πραγματοποιείται με σκοπό: 

 • Την αποκατάσταση ή αύξηση της αντοχής.
 • Την αποκατάσταση ή αύξηση της δυσκαμψίας (δυστένειας, δυστμησίας, κτλ).
 • Την βελτίωση της λειτουργικότητας.
 • Την υδατοστεγάνωση.
 • Την αισθητική βελτίωση των (εμφανών) επιφανειών σκυροδέματος.
 • Την βελτίωση των χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας στο χρόνο.
 • Την αποτροπή της δημιουργίας μελλοντικών διαβρωτικών συνθηκών για τον χαλύβδινο οπλισμό.

Οι τεχνολογίες επεμβάσεων ακολουθούν υποχρεωτικά το Ευρωπαϊκό Προτύπου ΕΝ 1504 και ανάλογα με την περίπτωση περιλαμβάνουν επισκευή με:

 • Εποξειδικές ενέσεις. 
 • Σφραγιστικό υλικό. 
 • Προσθήκη οπλισμού. 
 • Βαρυτική πλήρωση. 
 • Ενέματα. 
 • Εμβαλώματα
 • Πολυμερικό εμποτισμό.

Στον συγκεκριμένο τομέα η KGreen αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τις εξελίξεις. Προσφέρει υπό την εποπτεία Πολιτικού Μηχανικού μια ολιστική προσέγγιση, δηλαδή την καταρχάς απαραίτητη διάγνωση και αποκατάσταση, και εν συνεχεία την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 

Η KGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ  κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων δομικής αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 και πλέον χρόνια επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής