31239439 2011248125860862 7063062975615126935 N διορθωμενη

Θέστε σωστά τις προτεραιότητες: πρώτα θερμομόνωση και μετά κλιματισμός

Η αλλαγή του κλίματος από την υπερθέρμανση του πλανήτη, εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, είχε ως αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να βιώνουμε στην Ελλάδα όλο και πιο μεγάλες ζεστές περιόδους. Αυτό οδήγησε τόσο στην αύξηση πωλήσεων των κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας για ψύξη τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο και στη διεύρυνση της περιόδου έντασης των πωλήσεων σε μήνες της Άνοιξης και του Φθινοπώρου.

Η εμπειρία δείχνει πως ο κλιματισμός συμβάλει στην ποιότητα διαβίωσης τις θερμές περιόδους,αλλά αν απουσιάζει η ισχυρή θερμομόνωση στους τοίχους και τις οροφές των κτηρίων, από μόνος του δεν είναι αρκετός. Η απουσία θερμομόνωσης έχει ως αποτέλεσμα αφενός να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη θερμική άνεσης και αφετέρου το κόστος χρήσης του κλιματιστικού να είναι υψηλό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κακής θερμικής άνεσης και των «αρρωστημένων» συνθηκών που δημιουργούνται από την χρήση των κλιματιστικών σε μη επαρκώς θερμομονωμένα κτήρια – και που λίγο ως πολύ όλοι μας το έχουμε κάποτε βιώσει – είναι η περίπτωση που παρουσιάζεται παρακάτω.

 

 

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται οπτικά και με θερμοκάμερα το δώμα ενός διαμερίσματος τελευταίου ορόφου. Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στη θερμογραφία πρόκειται για ένα μη επαρκώς θερμομονωμένο δώμα, με δοκιδωτή πλάκα τύπου Zoellner, σαν αυτές που έχουν χιλιάδες κτήρια σε όλη την Ελλάδα. Είναι πλάκες που σχηματίζουν διαδοκίδες σκυροδέματος (χρώμα πορτοκαλί) τοποθετώντας ενδιάμεσα θερμομονωτικές πλάκες (χρώμα ιώδες).

Η απουσία καθολικής, ενιαίας στρώσης θερμομόνωσης και η ύπαρξη εκτεταμένων θερμογεφυρών, δημιουργεί συνολικά μια υπέρθερμη πλάκα που ακτινοβολεί συνεχώς θερμότητα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, δίνοντας μία δυσάρεστη αίσθηση ακτινοβολίας στους ιδιοκτήτες του, παρά την χρήση του κλιματιστικού που φαίνεται και στη φωτογραφία.

Είναι δεδομένο πως χωρίς ισχυρή θερμομόνωση, ακόμη και αν οι ιδιοκτήτες είχαν δωρεάν και απεριόριστη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του κλιματιστικό τους, ουδέποτε θα επιτύγχαναν ικανοποιητική θερμική άνεση έχοντας μια πυρακτωμένη επιφάνεια να ακτινοβολεί πάνω από το κεφάλι τους.

Ο δεύτερος λόγος που η εφαρμογή μιας ισχυρής θερμομόνωση στο κτήριο αποτελεί προτεραιότητα έναντι της αγοράς ενός κλιματιστικού ή μιας αντλίας θερμότητας για ψύξη, είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα ανεπαρκώς μονωμένο κτήριο είναι καταδικασμένο να λειτουργεί τις συσκευές ψύξης παρατεταμένα και στα όρια της αντοχής τους ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για το σκοπό αυτό.

Η ύπαρξη λοιπόν μια ισχυρής θερμομόνωσης προσφέρει υψηλή θερμική αντίσταση και αδράνεια, με αποτέλεσμα, αφενός να μετατοπίζεται η ανάγκη χρήσης κλιματιστικού από τις πρωινές ώρες στις μεταμεσημεριανές και αφετέρου η ψύξη να επιτυγχάνεται πολύ πιο σύντομα, ακούραστα για το κλιματιστικό και φυσικά να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με περιορισμένη χρήση των μηχανημάτων και όλα αυτά με βέλτιστη θερμική άνεση χωρίς ακραίες θερμικές ακτινοβολίες από τα δομικά στοιχεία που δημιουργούν δυσάρεστη αίσθηση.

Οι εργασίες θερμομόνωσης που εξασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η εφαρμογή μια «ψυχρής οροφής» και η εφαρμογή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους.

Ως ψυχρή οροφή ορίζεται ένα σύστημα ηλιοπροστασίας της οροφής ικανό να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να κρατά την οροφή δροσερή υπό τον ήλιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη χρήση θερμομονωτικών και ειδικών βαφών, που ονομάζονται «ψυχρά υλικά» και που έχουν ως ιδιότητα να ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στην ατμόσφαιρα. Έτσι η στέγη παραμένει δροσερή και η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται στο κτήριο μειώνεται, διατηρώντας κατά συνέπεια μια πιο δροσερή και σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

Αντίστοιχα η τοποθέτηση ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους αποτρέπει την απευθείας επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στα δομικά στοιχεία μειώνοντας την ταχύτητα θερμοεισδοχής και μετατοπίζοντας χρονικά την ανάγκη χρήσης κλιματιστικού.

KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης προσφέροντας τα πλέον εξελιγμένα σύστημα θερμομόνωσης ψυχρών οροφών CΑΡΒΟNRG PLUS και θερμοπροσόψεων CARBOETICS EPS Reflect.

Τα συστήματα θερμομόνωσης εξασφαλίζουν ένα παράγοντα καθυστέρησης 10 ωρών. Οπότε, η ανάγκη για χρήση κλιματιστικού μετατοπίζεται προς τις μεταμεσημεριανές και απογευματινές ώρες, δηλαδή λίγο πριν αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία έξω μειώνοντας συνολικά την απαίτηση για ψύξη.

KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

 

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής