πυροπροστασια

Πυροπροστασία κατασκευών

Η πυροπροστασία των κατασκευών είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς:

  • Υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 πυρκαγιές κάθε μέρα στην ΕΕ. 
  • Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περίπου 70.000 άτομα γίνονται δεκτοί σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα πυρκαγιάς. 
  • Σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά αποτελούν το 30% των τραυματισμών και των θανατηφόρων ατυχημάτων που προκαλούνται από τη φωτιά. 
  • Η πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικών υποδομών, απώλεια αποθεμάτων και δεδομένων, απώλεια παραγωγικότητας, ανεργία προσωπικού, ακόμη και πτώχευση επιχειρήσεων. 
  • Για τις ευρωπαϊκές χώρες αντιστοιχεί σε απώλειες ίσο με το  1% του ΑΕΠ τους. 
  • 126 δισεκατομμύρια ευρώ καταναλώνονται από ζημίες από πυρκαγιά κάθε χρόνο. 

Η σοβαρότητα του θέματος της πυροπροστασίας των κατασκευών ήταν και η αιτία της πρόσφατης αναθεώρησης του Ελληνικού κανονισμού πυροπροστασίας με το ΠΔ 41/18. Σε επίπεδο παθητικής πυροπροστασίας αυτή επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση στα δομικά στοιχεία (τοίχους/οροφές/δάπεδα) άκαυστων θερμομονωτικών υλικών με κυριότερο υλικό τις πλάκες πετροβάμβακα. Ρολά πετροβάμβακα επίσης χρησιμοποιούνται για τον ίδιο λόγο σε βιομηχανικές κατασκευές και για θερμομονώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες όπως σωληνώσεις, καυστήρες, λέβητες κ.α.  

Ο Πετροβάμβακας είναι το θερμομονωτικό υλικό που κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά κατηγορία A1 σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1 και  μπορεί να λειτουργεί μονίμως ακόμη και σε επαφή με γυμνή φλόγα στους 600ο C, αφού το σημείο μάλθωσης των ινών είναι πάνω από τους 1000ο C.

Σύμφωνα με την φυσική της πυρκαγιάς, η πλέον ακραία θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα κτίριο είναι αυτή των 1000-1200ο C (αποθήκες με πολύ εύφλεκτα υλικά). Σε αυτές λοιπόν τις θερμοκρασίες ο Πετροβάμβακας παραμένει πρακτικά άκαυστος. 

Στην κατάταξη ακολουθεί ο Υαλοβάμβακας, επίσης υλικό κατηγορίας A1,  αλλά με πολύ χαμηλότερη αντοχή των ινών του που καθώς οι πλάκες δεν ξεπερνούν τους 300ο C και τα ρολά τους 500ο C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες ο Υαλοβάμβακας καταρρέει και καίγεται. 

Λόγω αυτής της σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ τους ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά και επειδή και τα δύο υλικά, Πετροβάμβακας και Υαλοβάμβακας, ανήκουν στην  ίδια οικογένεια των ινωδών υλικών, τους Ορυκτοβάμβακες, είναι σημαντικό κατά την αγορά Ορυκτοβάμβακα να διευκρινίζεται αν αυτό που αγοράζουμε είναι Πετροβάμβακας ή Υαλοβάμβακας. 

Από την άλλη, τα αφρώδη μονωτικά εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης, με σημείο μάλθωσης της πλαστικής τους μάζας μόλις στους 75ο C, δεν προσφέρουν πυροπροστασία και επειδή ακριβώς παρουσιάζουν αναφλεξιμότητα ακόμη και όταν περιέχουν επιβραδυντή καύσης, κατατάσσονται την κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1. 

Οι βασικές εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται ο Πετροβάμβακας για την επίτευξη πυροπροστασίας είναι τα συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, οι ψευδοροφές και φυσικά στα συστήματα θερμοπρόσοψης. Ειδικότερα τα συστήματα θερμοπρόσοψης με Πετροβάμβακα κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία ακαυστότητας Α2-s1,d0 και αποτελούν την ενδεδειγμένη επιλογή ενεργειακής αναβάθμισης χωρίς υποβάθμιση της ασφάλειας του κτιρίου. 

Για κτίρια με θερμοπρόσοψη διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης, ενδείκνυται η κατασκευή φράγματος πυροπροστασίας με λωρίδες πετροβάμβακα στις όψεις των κτιρίων. Οι ζώνες αυτές κατασκευάζονται περιμετρικά του κτιρίου ακριβώς πάνω από τα κουφώματα σε συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά δεν μπορουν να προσφέρει την πλήρη προστασία. Οι πυροφραγές αυτού του τύπου, απλά καθυστερούν την εξέλιξη της φωτιάς και δίνεται χρόνος στο κοινό να αποχωρήσει από το κτίριο, χωρίς όμως να προστατεύεται αυτό καθ’ αυτό το κτίριο επαρκώς, καθώς με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την πυρκαγιά προκαλείται καταστροφή της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες και λύσεις πυροπροστασίας των κατασκευών μπορείτε να λάβετε από τους μηχανικούς της ΚGreen. Η  ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης και αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και πυροπροστασίας, και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 και πλέον χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής