Vaillant AroTherm 01 1

Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας για θέρμανση

Σημαντική παράμετρος στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου αποτελούν οι τεχνολογίες που αφορούν τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). Νέα συστήματα που κατατάσσονται στις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες είναι οι αντλίες θερμότητας καθώς αντλούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που απαιτούν από το περιβάλλον.

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Ως γνωστό η θερμότητα έχει φυσική ροή από καταστάσεις υψηλότερων θερμοκρασιών σε αντίστοιχες χαμηλότερων. Ο όρος λοιπόν αντλία θερμότητας αναφέρεται σε συσκευές που επιβάλλουν στη θερμική ενέργεια να ρέει με φορά αντίθετη προς τη φυσική, κάτι που επιτυγχάνεται με πρόσδοση μηχανικού έργου με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, που ενδεχομένως μπορεί να προέρχεται και από φ/β συστήματα. Η δυνατότητά της αυτή, να «αντλεί» δηλαδή ποσό θερμότητας από ένα χώρο χαμηλού θερμοκρασιακού επιπέδου προς ένα χώρο υψηλότερου θερμοκρασιακού επιπέδου, είναι που της προσδίδει και την ονομασία της.

H αντλία θερμότητας είναι ουσιαστικά μια ψυκτική μηχανή που μπορεί, στη γενική περίπτωση, να ψύξει και με αντιστροφή της λειτουργίας της να θερμάνει ένα χώρο. Η διπλή αυτή λειτουργία έχει να κάνει με τον ορισμό, κάθε φορά από τον χρήστη, του υψηλού και του χαμηλού θερμοκρασιακού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι απαιτήσεις του χρήστη είναι η θέρμανση ενός χώρου σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος, τότε ως χώρος υψηλής θερμοκρασίας ορίζεται ο θερμαινόμενος χώρος και ως χώρος χαμηλής θερμοκρασίας το περιβάλλον. Έτσι, η αντλία θερμότητας μεταφέρει θερμότητα από το περιβάλλον στο θερμαινόμενο χώρο. Το αντίστροφο συμβαίνει στην περίπτωση της ψύξης ενός χώρου. Ο χώρος χαμηλής θερμοκρασίας είναι πλέον ο ψυχόμενος χώρος ενώ ως χώρος υψηλής θερμοκρασίας ορίζεται το περιβάλλον.

Ποια είναι η απόδοση μία αντλίας θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας απορροφούν περίπου το 75-80 % της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 20-25 % το παίρνουμε με την μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι και ο λόγος που κατατάσσουν τις αντλίες θερμότητας στο οικονομικότερο μέσο θέρμανσης και ψύξης. Μπορούν με ευκολία να αντικαταστήσουν τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, μαζούτ, κ.α.) χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις σε ένα υφιστάμενο δίκτυο και να παρέχουν και ζεστό νερό χρήσης. Σε νέες εγκαταστάσεις εκτός από θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης, μπορούν να προσφέρουν και ψύξη αντικαθιστώντας τα καλοριφέρ με μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fancoilunits).

Για να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα μιας αντλίας θερμότητας χρησιμοποιούμε δύο δείκτες αποδοτικότητας τον COP για τη θέρμανση και τον EER για την ψύξη.

Συγκριμένα για τη λειτουργία της θέρμανσης, Συντελεστής Συμπεριφοράς COP (coefficient of performance) ονομάζεται ο λόγος της θερμικής ισχύος που αποδίδει η αντλία θερμότητας προς την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει.

Αντίστοιχα για την θερινή λειτουργίας της ψύξης, Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΕΕR (energyefficiencyratio) ονομάζεται ο λόγος της ψυκτικής ισχύος που αποδίδει η αντλία θερμότητας προς την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει.

Από τον ορισμό γίνεται κατανοητό ότι όσο μεγαλύτερο το COP ή το ΕER, τόσο πιο αποδοτική η αντλία θερμότητας κατά την θέρμανση ή την ψύξη, αντίστοιχα. Σήμερα βρίσκουμε σύγχρονα συστήματα για εφαρμογές θέρμανσης με πάνελ καλοριφέρ που έχουν COP=4,2 (σε συνθήκες άντλησης από τους 7οC στους 45oC).  Σε συστήματα με μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου συναντούμε αποδόσεις θέρμανσης με COP=5,1 και αποδόσεις ψύξης με ΕER=2,8 (σε συνθήκες άντλησης από τους 7οC στους 35oC).

Έτσι αν για παράδειγμα  η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για θέρμανση σε ένα κτήριο ανέρχεται στα 1.500 l/έτος, δηλαδή με τρέχουσα τιμή πετρελαίου 1,05 €/l, απαιτείται ετήσια δαπάνη 1.575,00 €/έτος. Με θερμογόνο δύναμη πετρελαίου ΘΔ = 10,30 kWh/l και με απόδοση του συστήματος θέρμανσης n=0,88 (αναφέρεται στα στοιχεία της ενεργειακής επιθεώρησης) προκύπτει ότι οι ετήσιες ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση Qa είναι 9.064 kWh/έτος

Για το ίδιο στρατιωτικό κτήριο με χρήση αντλίας θερμότητας με COP=4,2 απαιτείται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 2.158kWh/έτος

Συνεπώς, με τρέχουσα τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,19 €/KWh το ετήσιο κόστος για τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας ανέρχεται στα 410,00 €/έτος, δηλαδή 74 % πιο οικονομικά σε σχέση με το πετρέλαιο.

Τι σας προσφέρει η Kgreen

Η υπηρεσία ΚGreenclima του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και ψύξης με αντλίες θερμότητας για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. Η ποιότητα των εγκαταστάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού και υλικών, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές και τη συνέπεια, ορίζουν τη βασική φιλοσοφία της ΚGreenclima.

Η τεχνική υποστήριξη της ΚGreenclima, σε επίπεδο μελέτης και εφαρμογής εγκαταστάσεων, παρέχεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς. Η γκάμα και οι δυνατότητα επιλογής προϊόντων περιλαμβάνει μόνο επώνυμα μηχανήματα και υλικά. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και το τεχνικό τμήμα συντήρησης αναλαμβάνει το προγραμματισμένο service μηχανημάτων και συστημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η ΚGreenclima παρέχει δωρεάν υποστήριξη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Επιπρόσθετα, για κάθε πελάτη της, πραγματοποιεί τεχνοοικονομική μελέτη που παρέχει με ακρίβεια το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης αλλαγής συστήματος θέρμανσης/ψύξης και την απόδοση της επένδυσης σε βάθος 5ετίας, σύμφωνα με το ετήσιο οικονομικό όφελος που προκύπτει από την μείωση του κόστους σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης/ψύξης.

Ελάτε κι εσείς σε επικοινωνία μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος ή στο 2221 079070

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής