Υδρορροή αλουμινίου

Κεκλιμένη στέγη και ο ρόλος της υδρορροής

Οι κεκλιμένες στέγες τα τελευταία χρόνια είναι ένας τομέας με αμείωτο εμπορικό ενδιαφέρον και όπως δείχνει η αγορά έτσι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ακόμη και παλιές οικοδομές, δεκαετίες μετά το χτίσιμο τους, βλέπουμε συχνά να ανακαινίζονται με ξύλινες κεκλιμένες στέγες και κεραμίδια. Εκτός από τον προστατευτικό τους ρόλο στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, οι σύγχρονες κατοικίες με κεραμοσκεπή έχουν άλλη «προσωπικότητα», πιο αποδεκτή στις αισθητικές αντιλήψεις του Έλληνα, ενώ σε παραδοσιακούς οικισμούς η κατασκευή νέων κτηρίων επιβάλλει την κατασκευή στεγών.

Η κλίση της στέγης εξαρτάται από τις τιμές χιονόπτωσης και βροχόπτωσης κάθε περιοχής. Για τα ελληνικά κλιματικά δεδομένα η προτεινόμενη κλίση είναι 40 %, που αντιστοιχεί σε γωνία 22ο. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση από κατασκευαστική άποψη είναι 20%, αλλά αυτό θα πρέπει να επιλέγεται μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους του κτηρίου και υπό την προϋπόθεση πως στην περιοχή που βρίσκεται το κτήριο δεν πέφτει πολύ χιόνι. Σε πέργκολες και κεραμοσκεπές μπαλκονιών είναι δυνατόν να δοθεί κλίση μέχρι και 18 %.

Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχει η επιθυμητή κλίση 40% είτε μικρότερες 18-20 %, για την βιωσιμότητα της στέγης είναι απαραίτητη η σωστή διαχείριση του βρόχινου νερού και του χιονιού. Το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση νερού και χιονιού είναι οι στεγανοποιητικές μεμβράνες κεραμοσκεπών και οι υδρορροές της στέγης. Οι μεμβράνες κεραμοσκεπών καλύπτουν όλη την επιφάνεια κάτω από τα κεραμίδια και έχουν απόληξη εντός των πλευρικών υδρορροών.

Ο ρόλος της στεγανοποιητικής μεμβράνης είναι να συλλέξει το νερό και το χιόνι που διεισδύει από έντονους πλευρικούς ανέμους κάτω από το κεραμιδί, καθώς και το νερό που σταλάζει από τη συμπύκνωση της υγρασίας κάτω από τα κεραμίδια και να το οδηγήσει στις περιμετρικές υδρορροές προστατεύοντας την ξυλεία, τη θερμομόνωση και τον εσωτερικό χώρο.

Ο ρόλος της υδρορροής είναι να παραλάβει, τόσο τον κύριο όγκο του νερού από την βροχόπτωση ή/και από το λιώσιμο του χιονιού πάνω από τα κεραμίδα, όσο και το νερό της στεγανοποιητικής μεμβράνης κάτω από τα κεραμίδα.

Μερικές μόνο από τις σημαντικές παραμέτρους σχεδιασμού ώστε η υδρορροή να μπορεί να παραλάβει και να αποστραγγίσει το νερό της βροχής, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος υπερχείλισης της περιμετρικής υδρορροής και εκτόνωσης του νερού προς το εσωτερικό της στέγης ή τους τοίχους είναι:

  • η επιλογή του σωστού βάθους και πλάτους της περιμετρικής υδρορροής
  • η επιλογή του σωστού αριθμού διατομών και των κάθετων υδρορροών
  • η επιλογή καλής ποιότητας υλικών που συνδέονται τα στεγανά μεταξύ τους
  • η τοποθέτηση τους σε σωστή κλίση και απόσταση από τα κεραμίδια
  • η χρήση προστατευτικών σχαρών που εμποδίζει βουλώματα από φερτά υλικά (π.χ. φύλλα δέντρων, φτερά πουλιών κ.α.)

Ο υπολογισμός του μεγέθους και των διατομών των υδρορροών πραγματοποιείται βάση της ΤΟΤΕΕ 2412/86 λαμβάνοντας υπόψη για την περιοχή του κτηρίου μια σειρά από φυσικά μεγέθη. Αυτά είναι η βροχόπτωση, r , που είναι το σύνολο βροχής στη μονάδα του χρόνου ανοιγμένο στη βρεχόμενη επιφάνεια, την απορρέουσα βροχόπτωση qr, που είναι το μέρος της βροχόπτωσης που παρέχετε για αποχέτευση στην υδρορροή, κ.α.

Δυστυχώς, αν και η χρήση στεγανοποιητικών μεμβρανών είναι αρκετά διαδεδομένη στα κτήρια με κεκλιμένες στέγες, εντούτοις δεν συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση των υδρορροών. Συχνά συναντούμε σκεπές χωρίς υδρορροές ή με υδρορροές που έχουν κατασκευαστεί χωρίς τη συνδρομή Πολιτικού Μηχανικού και αδυνατούν να επιτελέσουν το ρόλο τους σε έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη φθορά της ξυλείας και την καταστροφή της στέγης, ενώ δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εσωτερικό των κτηρίων (εμποτισμός με νερό, αποσάθρωση δομικών υλικών, λερώματα, κτλ) λόγω της ελεύθερης πτώσης του βρόχινου νερού απευθείας από τα κεραμίδια στα δομικά στοιχεία.

Ως προς την ξυλεία, η απουσία ελεγχόμενης απομάκρυνσης του νερού μέσω των περιμετρικών και κατακόρυφων υδρορροών έχει ως αποτέλεσμα τη διαβροχή τους. Τα ξύλινα στοιχεία της στέγης, όταν το ποσοστό υγρασίας τους είναι μεγαλύτερο του 15% παρουσιάζουν μεγαλύτερα των επιτρεπομένων βέλη κάμψεως, δεδομένου ότι με την αύξηση της υγρασίας, μειώνονται οι επιτρεπόμενες τάσεις, και λόγω αυτής της μείωσης γίνεται μικρότερο το μέτρο ελαστικότητας. Η αύξηση του βέλους κάμψεως οδηγεί  στη χαλάρωση όλης της συνδεσμολογίας των ξύλινων στοιχείων και την ευκολότερη περαιτέρω διείσδυση της βροχής κάτω από τα κεραμίδα. Στις περιπτώσεις αυτές οι στέγες κινδυνεύουν ακόμη και με κατάρρευση, το δε κόστος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλο.

Η απουσία λοιπόν υδρορροής ή η τοποθέτηση υδρορροών από εταιρίες που δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία μπορεί να αποβεί μοιραία για την βιωσιμότητα της στέγης. Η τοποθέτηση μιας υδρορροής αποτελεί μια κατ’ ουσίαν υψηλής τεχνογνωσίας εργασία μόνωσης.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει κάποιος να απευθύνεται σε εξειδικευμένους εταιρίες όπως η ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ. Η εξειδικευμένη υπηρεσία ΚGreengutter του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, πέρα του σχεδιασμού από Πολιτικό Μηχανικό, με βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86, για την απορροή μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μικρό συχνά χρονικό διάστημα, δίνει έμφαση στην ποιότητα και την αισθητική των υλικών. Διαθέτει ένα καινοτόμο σύστημα κατασκευής υδρορροών, που είναι εγκατεστημένο σε μία αυτοκινούμενη μονάδα και έχει τη δυνατότητα κατασκευής υδρορροών μήκους μέχρι 20 μέτρα χωρίς ενώσεις, επιτόπου στο εργοτάξιο. Για την κατασκευή της υδρορροής χρησιμοποιείται μεταλλικό έλασμα αλουμινίου ανωτέρας ποιότητας που εισάγεται από τη Γαλλία. Όλα τα εξαρτήματα είναι κουμπωτά και στεγανά μεταξύ τους και δεν επηρεάζονται από ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Υδρορροές αλουμινίου 2 Υδρορροές αλουμινίου

Η υπηρεσία ΚGreengutter του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει σήμερα ηγετική θέση στον κλάδο κατασκευής και τοποθέτησης υδρορροών, αποτελεί μια εγγυημένη και υψηλής αισθητικής λύση για τις στέγες, και θα είναι και φέτος ο σύμμαχος σας στα πρωτοβρόχια.

Βρείτε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή καλέστε μας στο 22210 79070.

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής