26941

Πολεοδομικά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκε σειρά νέων κανονισμών και διατάξεων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Από τις επικαιροποιήσεις των κανονισμών δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία επαγγελματικής κατάρτισης KGreenacademy του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, εντόπισε εκείνες τις διατάξεις του ΝΟΚ με τις τροποποιήσεις του Ν.4495/2017, που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατασκευών και τα πολεοδομικά κίνητρα που αυτός δίνει. Τα πολεοδομικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ενσωματώθηκαν στον παρακάτω χρηστικό και συνοπτικό πίνακα.

 

 

 

H υπηρεσία KGreenacademy βρίσκεται εδώ και χρόνια δίπλα στο συνάδελφο μηχανικό ενημερώνοντας τον για τις νέες τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις. Η υπηρεσία είναι επίσημος αντιπρόσωπος, στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας, της εταιρίας παραγωγής λογισμικού για μηχανικούς Civiltech και προσφέρει όλους τους τομείς τεχνικού λογισμικού, όπως εφαρμογές για την έκδοση οικοδομικών αδειών, εφαρμογές για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών, εφαρμογές σύνταξης ενεργειακών μελετών, καθώς επίσης και λύσεις για την οικονομική διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εφαρμογές GIS κλπ. Στην ιστοσελίδα της υπηρεσία θα βρείτε εντελώς δωρεάν και το λογισμικό NRGcert.

To NRGcert είναι μια πανίσχυρη & έξυπνη εφαρμογή που προσαρμόζει δύο εμπορικά λογισμικά το Energy Certificate και το Εξοικονομώ της Civiltech και παρέχει τη δυνατότητα στον ενεργειακό επιθεωρητή να επιλέγει τις κατασκευαστικές λύσεις από τις έτοιμες βιβλιοθήκες της KGreen, με σκοπό την άμεση αξιολόγηση της βελτίωσης της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου και τη σύνταξη των εντύπων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής