Cold House

Σπίτι χωρίς εξωτερική θερμομόνωση στους τοίχος, είναι «Άρρωστο Σπίτι».

Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις αφυγραντήρων για τον έλεγχο της υγρασίας στο εσωτερικό των σπιτιών έχει αυξηθεί δραματικά. Η αιτία της αύξησης είναι η όλο και πιο συχνή εμφάνιση «’Άρρωστων Σπιτιών» λόγω των υψηλών τιμών σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό τους και η δημιουργία μούχλας στις κρύες επιφάνειες των υγρών τοίχων. Στο φαινόμενο αυτό συνέτεινε και η οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό χρήσης των θερμαντικών σωμάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

 

Η χρήση όμως ενός αφυγραντήρα σε ένα «Άρρωστο Σπίτι» δεν αποτελεί λύση! Είναι σαν να δίνουμε σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται επειγόντως εγχείρηση ένα απλό παυσίπονο. Η «σωστή θεραπευτική αγωγή» στο πρόβλημα είναι η εφαρμογή ισχυρής θερμομόνωσης στο σύνολο του κτιριακού περιβλήματος, τόσο στους τοίχους όσο στο δώμα και τη στέγη. Ειδικά στους τοίχους η εφαρμογή ενός Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης – κοινώς μιας Θερμοπρόσοψης –  αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, προς την δημιουργία δηλαδή ενός υγιούς και ποιοτικού περιβάλλοντος διαβίωσης.

Αλλά ας εστιάσουμε αναλυτικότερα το πρόβλημα:

Καταρχήν, η απουσία θερμομόνωσης στους τοίχους των σπιτιών ευθύνεται για την Υψηλή ενεργειακή κατανάλωση: Η ροή θερμότητας τον χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον και το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό περιβάλλον προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου, είναι εξαιρετικά μεγάλη, οδηγώντας σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης/ψύξης και συνολικά υψηλό κόστος χρήσης του κτηρίου. Η ροή θερμότητας ειδικά το χειμώνα επιτείνεται λόγω της αύξησης της θερμικής αγωγιμότητας των υγρών δομικών στοιχείων από συμπυκνώσεις υδρατμών και τριχοειδή απορρόφηση.

Αν και το ενεργειακό πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, εντούτοις δεν είναι μόνο αυτό. Η απουσία θερμομόνωσης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση και μιας σειράς επακόλουθων «παθολογικών» προβλημάτων, καθιστώντας το σπίτι πραγματικά «Άρρωστο».  Τα συνηθέστερα προβλήματα κτιριακής παθολογίας που προκαλεί η απουσία θερμομόνωσης είναι:

Υποβαθμισμένη ποιότητα εσωτερικού μικροκλίματος: H κακή υγροθερμική συμπεριφορά των δομικών στοιχείων οδηγεί σε συμπυκνώσεις υδρατμών πάνω στα κρύα δομικά υλικά. Αυτό το εντοπίζουμε κυρίως σε μη μονωμένες κολώνες, δοκάρια και τοιχία σκυροδέματος που λειτουργούν ως «θερμογέφυρες». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κακή ποιότητα εσωτερικού μικροκλίματος με υψηλή υγρομετρία και ανάπτυξη μικροοργανισμών (μούχλας).

 

Συνθήκες κακής θερμικής άνεση: Οι μεγάλες ροές θερμότητας διαμέσου των δομικών στοιχείων είναι δυνατόν να προκαλούν συνθήκες κακής θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης, καθώς:

  • Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ τα θερμαντικά σώματα παρέχουν υψηλή θερμοκρασία εσωτερικού αέρα, εντούτοις τα τοιχία παραμένουν σε χαμηλή θερμοκρασία.
  • Αντίστοιχα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού τα δομικά στοιχεία λειτουργούν ως θερμοπομποί που εκπέμπουν σημαντικά ποσά θερμότητας στο εσωτερικό πάρα την εν δυνάμει χρήση κάποιο κλιματιστικού.

Αποσάθρωση επιχρισμάτων: Οι συμπυκνώσεις υδρατμών εξαιτίας της ανεπαρκούς θερμομόνωσης και η τριχοειδής απορρόφηση, οδηγούν σε βάθος χρόνου στην αποσάθρωση των βαφών και των ασβεστοκονιαμάτων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υδρόλυσης αλάτων και ρύπων, της υγρασιακής συστολής-διαστολής, της επίδρασης των τάσεων ατμών και της παγοπληξίας.

 

 

Μη εμφανείς αποσαθρώσεις δομικών στοιχειών: Τέλος απουσία εξωτερικής θερμομόνωσης αναμένεται η σταδιακή αλλά όχι άμεσα ορατή, υποβάθμιση των δομικών στοιχειών του σκυροδέματος (ενανθράκωση σκυροδέματος και γαλβανική οξείδωση οπλισμού) στην περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η προσβολή τους από πιθανή συμπύκνωση υδρατμών.


Η αντιμετώπιση του προβλήματος, των «Άρρωστων Σπιτιών»,

δεν είναι η αγορά ενός αφυγραντήρα!


 

Μια λύση για την αποκατάσταση του προβλήματος με βάση τις αρχές τις δομικής φυσικής, τις απαιτήσεις των εθνικών κατασκευαστικών προτύπων και κανονισμών είναι η εφαρμογή στους τοίχους μιας Θερμοπρόσοψης με υψηλή θερμική αντίσταση. Η επέμβαση, εκτός από τη μείωση του κόστους θέρμανσης/ψύξης, καταργεί τις εντοπισμένες θερμογέφυρες, βελτιστοποιεί τις συνθήκες θερμικής άνεσης και εξαλείφει τα όποια πιθανά επακόλουθα προβλήματα στα δομικά υλικά και στοιχεία.

 

Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία KGreeninsulation του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει όλους τους δυνατούς τύπους Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης:

  • StarEPS – σύστημα με Διογκωμένη πολυστερίνη
  • StarEPSPLUS – σύστημα με Γραφιτούχα Διογκωμένη πολυστερίνη
  • OPEN – σύστημα με Διάτρητη Διογκωμένη πολυστερίνη
  • OPENREFLECTAIR– σύστημα με Διάτρητη Ανακλαστική Γραφιτούχα Διογκωμένη πολυστερίνη
  • StarXPS – σύστημα με Διαπνέουσα Γκοφρέ Εξηλασμένη πολυστερίνη
  • StarMW – σύστημα με Άκαυστο/Ηχομονωτικό/Διαπνέοντα Πετροβάμβακα

Όλα τα συστήματα μπορούν να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, υπερκαλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις πιστοποίησης, έχουν Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση κατά ETAG 004, φέρουν σήμανση CE και καλύπτονται από γραπτή εγγύηση.

Η KGreen κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής