Στεγανοποίηση Πισίνας – Κριμάτογλου

Στεγανοποίηση πισίνας και εφαρμογή εποξειδικής βαφής

Το στελεχιακό δυναμικό Μηχανικών και Τεχνικών της υπηρεσίας μονώσεων KGreeninsulation του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, δίνει άρτιες λύσεις για τους πελάτες της, από την αρχική μελέτη, την κατασκευή έως και τη συντήρηση των συστημάτων που υλοποιεί.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση του τμήματος μελετών για τη στεγανοποίηση της πισίνας σας, η οποία πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας:

Στεγανοποίηση Πισίνας

Ειδικότερα:

  • Με τη χρήση του 2 συστατικών επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOFELASTIC καλύπτεται η απαίτηση του EN 1504-9 ως προς την Αρχή 1: Προστασία Έναντι Διεισδύσεων – Προστασία επιφάνειας σκυροδέματος έναντι διείσδυσης υγρών και αερίων. Μεγάλο ποσοστό των βλαβών του σκυροδέματος είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης βλαβερών ουσιών στη μάζα του σκυροδέματος, συμπεριλαμβάνοντας τόσο υγρές όσο και αέριες ουσίες. Εξασφαλίζουν την αποτροπή αυτών των διεισδύσεων και μειώνει τη διαπερατότητα και το πορώδες των επιφανειών του σκυροδέματος.
  • Με τη χρήση 2 συστατικών εποξειδικής βαφής MAPECOATI24 καλύπτεται επιπλέον η απαίτηση του EN 1504-2 ως προς την επιφανειακή προστασία του σκυροδέματος. Το MAPECOATI24 είναι κατάλληλο για την προστασία της πισίνας από τα χημικά καθαρισμού. Περαιτέρω, η στιλπνή και λεία επιφάνεια εξασφαλίζει τον εύκολο καθαρισμό και την συντήρηση της πισίνας.
  • Με τη χρήση του CARBOGROUT40 καλύπτεται η απαίτηση του EN 1504-9 Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος – Αντικατάσταση και αποκατάσταση κατεστραμμένου σκυροδέματος. Το CARBOGROUT40 με μηχανικές αντοχές στα 40 N/mmεξασφαλίζει την αποκατάσταση των ασθενών σημείων έχοντας ελαστομηχανική συμβατότητα με το υφιστάμενο σκυρόδεμα.

 

 

 

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής