Thermomonosi & Kausonas

Ο ρόλος της θερμομόνωσης δώματος στον καύσωνα

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως στην Ελλάδα έχει αυξηθεί όχι μόνο η μέση ετήσια θερμοκρασία αλλά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης και η ένταση αυτού που ονομάζουμε ως επεισόδιο καύσωνα. Πέρα από το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αίτια του φαινομένου υπάρχει σοβαρή ανησυχία εξαιτίας των επιβλαβών επιπτώσεων τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αν και συχνά αναφερόμαστε κυρίως στις έμμεσες επιπτώσεις που έχουν οι καύσωνες στο περιβάλλον επειδή προκαλούν αύξηση των πυρκαγιών και σοβαρά προβλήματα στα οικοσύστημα και στη γεωργία λόγω περιορισμού των υδάτινων πόρων, ωστόσο σοβαρότερες είναι οι άμεσες επιπτώσεις στον άνθρωπο. Παραδείγματα των επιπτώσεων του καύσωνα στη ανθρώπινη υγεία αποτελούν οι θάνατοι, το θερμικό σοκ, η θερμοπληξία, τα χρόνια καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, τα οξέα εγκεφαλοαγγειακά ατυχήματα, η νεφρική ανεπάρκεια, η υπερθερμία, η θρομβογένεση, οι ισχαιμικές καρδιακές παθήσεις, η εξάντληση, οι κράμπες λόγω ζέστης και η χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, καθίσταται προφανής η ανάγκη για προστασία της υγείας του ανθρώπου με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Προς την κατεύθυνση αυτή δύο είναι οι επιλογές: αφενός η καλή θερμική μόνωση του κτηριακού περιβλήματος και αφετέρου ο εσωτερικός δροσισμός με τη χρήση κλιματιστικών συσκευών. Η μεν καλή θερμομόνωση περιορίζει την διέλευση σημαντικών θερμικών φορτίων στο εσωτερικό, ενώ το κλιματιστικό ομαλοποιεί την θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο. Και οι δύο παρεμβάσεις είναι εξίσου σημαντικές και καμία από αυτές δεν μπορεί να παραληφθεί. Για παράδειγμα η ύπαρξη κλιματιστικού σε ένα διαμέρισμα τελευταίου ορόφου δεν είναι αρκετή για να περιορίσει το ισχυρό θερμικό κύμα που ακτινοβολεί η μη επαρκώς θερμομονωμένη πλάκα της οροφής. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά με μια κάμερα υπέρυθρης θερμογραφίας:

Στην περίπτωση αυτή το κλιματιστικό δαπανά σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας για να ψύξει τον χώρο, χωρίς όμως αυτό να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά καθώς η πυρακτωμένη πλάκα ακτινοβολεί σημαντικά ποσά ενέργειας στο εσωτερικό δημιουργώντας μια αίσθηση δυσφορίας.

Από το παραπάνω παράδειγμα γίνεται αντιληπτό πως ανάμεσα στις δύο παρεμβάσεις, θερμομόνωση και τοποθέτηση κλιματισμού, αυτή της θερμομόνωσης είναι πιο σημαντική. Μια καλή θερμομόνωση του δώματος δεν θα βελτιώσει μόνο τις συνθήκες θερμικής άνεσης και διαβίωσης, αλλά θα μας δώσει τη δυνατότητα, και να επιλέξουμε ένα πιο οικονομικό κλιματιστικό, και να το χρησιμοποιούμαι λιγότερη ώρα για το ίδιο αποτέλεσμα δροσισμού.

Στον τομέα της μόνωσης του δώματος μια κορυφαία επιλογή είναι η εφαρμογή των συστημάτων ψυχρής οροφής CARBO NRG PLUS. Ως «Ψυχρή Οροφή» ορίζεται ένα σύστημα κάλυψης οροφής ικανό να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να κρατά την οροφή δροσερή υπό τον ήλιο. Αυτό οφείλεται στις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται, οι οποίες συντελούν ώστε να ανακλάται η ηλιακή ακτινοβολία πίσω στην ατμόσφαιρα. Έτσι η οροφή παραμένει δροσερή και η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται στο κτήριο μειώνεται, διατηρώντας κατά συνέπεια μια πιο δροσερή και σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του. To CARBONRG®SYSTEM PLUS αποτελούμενο από θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα CARBOBETON THERM, πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης  FIBRANxps® και ειδική ανακλαστική βαφή είναι μια συνδυασμένη λύση θερμομόνωσης με επιβεβαιωμένη ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με μελέτη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και μπορεί να αποτελέσει μια από τις δράσεις που προβλέπει το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τη μόνωση των παλαιών κτηρίων, καθώς είναι ικανό να επιφέρει σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στις κατοικίες.

Η υψηλή ανακλαστικότητα και ο υψηλός συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας των ψυχρών υλικών του CARBONRG® SYSTEM PLUS βοηθούν ώστε οι οροφές να απορροφούν λιγότερη θερμότητα και να παραμένουν έως και 28-33°C ψυχρότερες από τις απλές οροφές, κυρίως κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΑΠΕ το CARBONRG® SYSTEM PLUS έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 38% για θέρμανση και 19% για ψύξη.

Το σύστημα συνολικά επιτυγχάνει:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού κόστους, λόγω μείωσης της χρήσης κλιματιστικών.
  • Βελτίωση συνθηκών θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτηρίου.
  • Μείωση αναγκών συντήρησης και κόστους επισκευών, λόγω επιμήκυνσης του χρόνου ζωής των υλικών στεγανοποίησης της οροφής.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις κλιματιστικές μονάδες, λόγω μείωσης των ψυκτικών φορτίων.

 

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής