θερμογραφία

Θερμογραφία – Έως πότε θα εμπιστεύεστε μαθητευόμενους μάγους;

Η μόνωση πλέον σήμερα εξελίχθηκε σε ένα απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της Δομικής Φυσικής, που η απόφαση για την εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεθόδου μόνωσης, απαιτεί υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις και χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Θερμογραφία

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, που αλλάζει μια για πάντα την παραδοσιακή αντίληψη για τις εργασίες μόνωσης, αποτέλεσε η εμφάνιση νέων τεχνολογιών στη διάγνωση των προβλημάτων της κτιριακής παθολογίας, οι λεγόμενες: Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές Ελέγχου (NDT), με σημαντικότερη εξ αυτών, τη μέθοδο της Υπέρυθρης Θερμογραφίας.

Ο έλεγχος των κατασκευών με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφίας χρησιμοποιεί ειδικές κάμερες, που ονομάζονται Θερμοκάμερες. Μέσω της θερμοκάμερας και ειδικού λογισμικού μπορούν να εντοπιστούν με λεπτομέρεια προβλήματα κτιριακής παθολογίας, που πρακτικά είναι αδύνατον να εντοπιστούν από μια απλή αυτοψία και του πλέον έμπειρου μονωτή, όπως:

 

θερμογραφία

 

Η υπηρεσία KGreenpathology έχει τη δυνατότητα εντοπισμού σύνθετων κατασκευαστικών  προβλημάτων όπως:

 

  • ελλιπή θερμομόνωση και συμπυκνώσεις υδρατμών λόγω θερμογεφυρών.
  • προβλήματα στεγανοποίησης σε τοίχους, υπόγεια, ταράτσες, από φυσική κόπωση των υλικών, από εξωγενείς αίτιες ή κατασκευαστικές αστοχίες.
  • διαρροές νερού από κάθε είδους δίκτυο και δεξαμενή λόγω χαλαρής σύνδεση, διάβρωσης ή ακόμη και κακής συναρμολόγησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς γκρεμίσματα και σπασίματα δαπέδων.
  • ανερχόμενη υγρασία και διαβρώσεις δομικών στοιχειών.
  • πάσης φύσης δομικές υποβαθμίσεις και καταστροφές του φέροντος οργανισμού.
  • κακή αεροστεγανότητα κουφωμάτων και απουσία θερμοδιακοπών.

Με τη θερμογραφία εξασφαλίζεται η κατανόηση της ποιότητας και της έκτασης του προβλήματος. Συνεπώς η μέθοδος μόνωσης που θα επιλεγεί μπορεί να είναι εξ’ αρχής η ενδεδειγμένη, χωρίς να αυξάνει το κόστος με πρόσθετες άσκοπες εργασίες ή να τύχει η μόνωση να μην είναι αποτελεσματική εξαιτίας της άγνοιας της έντασης του προβλήματος.

Στη συνέχεια και η εργασία του μονωτή, γίνεται και αυτή πιο απλή, καθώς έχει πλέον να ακολουθήσει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και υποδείξεις, χωρίς να προβαίνει σε επικίνδυνους αυτοσχεδιασμούς.

 

Kgreen Παθολογία

Διαβάστε το σχετικό έντυπο

 

Eπικοινωνήστε με την εξειδικευμένη υπηρεσία KGreenpathology του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ πριν αποφασίσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία μόνωσης, για να λάβετε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με ελάχιστο κόστος μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο κτίριο σας.