Blog Tel 02

Αποκατάσταση ανερχόμενης υγρασίας σε τοίχους και δάπεδα

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναλύσει το φαινόμενο της ανερχόμενης, ή αλλιώς αποκαλυμμένης και ως ανιούσας υγρασίας, σε τοίχους και πως αυτό λειτουργεί. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα κτηριακής παθολογίας που ταλανίζει πολλές παλαιές κατασκευές. Μάλιστα σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων με την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης αυτή δεν είναι εφικτή αν προηγουμένως δεν έχουν προηγηθεί οι εργασίες εξάλειψη του φαινομένου της ανερχόμενης υγρασίας. Πρέπει επίσης να επισημανθεί πως το φαινόμενο αν και εμφανίζεται κυρίως σε εξωτερικούς τοίχους δεν αποκλείεται η εμφάνιση του σε μεσοτοιχίες και δάπεδα. Παρακάτω οι μηχανικοί της KGreen σας παρουσιάζουν 2 από τις κυριότερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του προβλήματος:

Ανιούσα υγρασία σε τοίχους: Η εργασία ξεκινάει με την καθαίρεση του υφιστάμενου ασβεστοκονιάματος σε ύψος τουλάχιστο 50 cm πάνω από την ζώνη υγρασίας, και σε κάθε περίπτωση, σε ύψος που δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του πάχους του τοίχου. Η εργασία πραγματοποιείται εκατέρωθεν του τοίχου εσωτερικά και εξωτερικά όπου αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα. Όταν αποκαλυφτεί η τουβλοδομή, κατά μήκος αυτής και στη συμβολή με το δάπεδο πραγματοποιούνται 2 σειρές διατρήσεων με απόσταση οπών ανά 30 cm, με μετατόπιση της πάνω σειράς κατά 15 cm σε σχέση με την κάτω, εφαρμόζοντας γωνία διάτρησης 45ο και βάθος στα ¾ του πάχους της τοιχοποιίας. Εν συνεχεία ακολουθεί έκχυση εντός των οπών της τοιχοποιίας, με αργή ροή ειδικού φράγματος ανιούσας υγρασίας (σιλοξάνη εμποτισμού) μέχρι κορεσμού. Αυτό πραγματοποιείται με ειδικά κορδόνια εμποτισμού ή με χρήση ειδικού gel σιλοξάνης που διαλύεται και εμποτίζει με αργό ρυθμό. Ακολουθεί στοκάρισμα των οπών με αφυγραντικό μη ποζολανικό κονίαμα. Στη θέση του παλιού ασβεστοκονιάματος εφαρμόζεται νέο επίχρισμα μακροπορόδους αφυγραντικού σοβά που μειώνει την μεταφορά αλάτων εντός της τοιχοποιίας, επιφέρει μείωση της συγκέντρωσης των αλάτων και των πιέσεων κρυστάλλωσης. Μετά την παρέλευση κατάλληλου χρόνου ωρίμανσης (2-3 εβδομάδες) εφαρμόζονται ειδικές ατμοδιαπερατές βαφές σιλοξάνης ή άλλου αντίστοιχου τύπου μη υμενογόνων βαφών, όπως π.χ. οι πυριτικές διαπνέουσες βαφές.

Εργασίες επί υφιστάμενης εδαφόπλακας: Όταν το πρόβλημα είναι ορατό στα δάπεδα είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έχουν προσβληθεί με το φαινόμενο ανερχόμενης υγρασίας και οι μεσοτοιχίες. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ριζική αντιμετώπιση με κατεδάφιση υφιστάμενων εσωτερικών τοίχων και αποξήλωση επιστρώσεων δαπέδου ως την εμφάνιση της πλάκας σκυροδέματος επί εδάφους. Πραγματοποιείται εξυγίανση της πλάκας με μηχανικά μέσα (μηχανή μωσαϊκού) και απομάκρυνση σαθρών υλικών με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Ακολουθεί διάστρωση ειδικού εποξειδικού/τσιμεντοειδούς συστημάτος 3 συστατικών για την σφράγιση της ανιούσας υγρασίας. Μετά την ωρίμανση του φράγματος ακολουθεί το κτίσιμο της νέας εσωτερικής τοιχοποιίας διάστρωση γαρμπυλοσκυροδέματος και τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου.

Η επίλυση του προβλήματος της ανιούσας ή ανερχόμενης υγρασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία, εφαρμογή ειδικής μεθοδολογίας και χρήση προηγμένων δομικών υλικών και συστημάτων. Η KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων αποκατάστασης προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 και πλέον χρόνια επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής