Eksoikonomo

Η σημασία επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη στο Νέο Εξοικονομώ

Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια. Οι υποψήφιοι προς ένταξη είναι σημαντικό να προβούν σε έρευνα αγοράς προκειμένου να επιλέξουν έναν αξιόπιστο συνεργάτη για την κατάθεση των αιτήσεων. Η σωστή επιλογή συνεργάτη είναι πολύ σημαντική αφενός για να σας ενημερώσει ως προς τις αλλαγές που επιφέρει το νέο πρόγραμμα αλλά κυρίως να σας καθοδηγήσει στην ορθή επιλογή επιλέξιμων παρεμβάσεων καθώς πλέον η ιεράρχηση επιλογής μιας αίτησης εξαρτάτε από την ενεργειακή απόδοση της πρότασης που κατατίθεται και όχι από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

Επίσης μια σημαντική παράμετρος που τίθεται στο νέο πρόγραμμα ειδικά για τις ριζικώς ανακαινιζόμενες κατοικίες είναι η εφαρμογή ειδικής εγκυκλίου του Υπουργείου η οποία πλέον προτρέπει σε μια ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατοικιών. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο (ΥΠΑΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705, 19/11/2020) το Υπουργείο ζητά από τους ενεργειακούς επιθεωρητές εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας να λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τους στις μελέτες ενεργειακής απόδοσης και

  • Την επίλυση θεμάτων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.
  • Την αξιολόγηση των κινδύνων που πιθανά επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κατοικιών.
  • Τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.

 

Η επίτευξη των τριών παραπάνω επιθυμητών χαρακτηριστικών στα κτίρια δεν είναι ούτε απλή ούτε αυτονόητη. Απαιτεί την επιλογή συνεργατών με υψηλή τεχνογνωσία. Η σοβαρότητα του θέματος μπορεί να γίνει αντιληπτή αν κανείς ανατρέξει στο δράμα που έζησαν το καλοκαίρι πολλοί συνάνθρωποί μας κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, όπου πολλές μονωμένες κατοικίες με ευπαθή μονωτικά υλικά στη φωτιά κάηκαν ολοσχερώς. Αντίστοιχα οι επεμβάσεις στις μονώσεις των κτηρίων ανάλογα των υλικών που θα επιλεγούν είναι δυνατόν να επιδράσουν αρνητικά στην στατική επάρκεια της κατασκευής ή αντίθετα να την βελτιώσουν. Όπως επίσης είναι γεγονός πως μια μόνωση που είναι ενεργειακά αποδοτική δεν σημαίνει υποχρεωτικά πως είναι και η βέλτιστη όσον αφορά την εξασφάλιση υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με ειδικά υλικά και επιλεγμένες διαστρωματώσεις δομικών υλικών.

 

Η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην διεκπεραίωση απαιτητικών έργων μόνωσης, με εκατοντάδες έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο των παλαιότερων προγραμμάτων «Εξοικονόμησης Κατ’ Οίκον», θεωρείται σήμερα μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες πανελλαδικά στον τομέα της ολιστικής επίλυσης των θεμάτων ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών και αποτελεί μια σοφή επιλογή για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Οι όποιες προτάσεις των μηχανικών της KGreen γίνονται αποκλειστικά και μόνο στη βάση των κανόνων της δομικής φυσικής, των προτύπων και των κανονισμών και μπορούν να εξασφαλίσουν αφενός την κατάταξη της αίτησης στις πρώτες θέσεις του προγράμματος και αφετέρου οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν να είναι ουσιαστικές και πραγματικά να πιάσουν τόπο.

 

Οι μηχανικοί της KGreen είναι στη διάθεση σας προκειμένου

  • Να σας ενημερώσουν για τις αλλαγές που επιφέρει το νέο Εξοικονομώ
  • Να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό σας τη διαδικασία ένταξής σας στο πρόγραμμα.
  • Να μελετήσουν τις ανάγκες σας με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
  • Να σχεδιάσουν μαζί σας το βέλτιστο μίγμα παρεμβάσεων με διαχρονικές και αξιόπιστες λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ.
  • Να υλοποιήσουν με εξειδικευμένο προσωπικό το σύνολο των παρεμβάσεων και να σας παραδώσει το έργο «με το κλειδί στο χέρι», με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής