KGREEN BLOG POST 29JANUARY

Κριτήρια επιλογής προμηθευτή για το Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Αν είστε από τους ενδιαφερόμενους για το νέο Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον, τότε ήρθε και η ώρα για να πάρετε και την ποιο σοβαρή απόφαση, που δεν είναι άλλη από την επιλογή του προμηθευτή των ενεργειακών σας συστημάτων: Μόνωση, Κουφώματα, Ηλιακά, Συστήματα θέρμανσης-ψύξης κτλ. Προκειμένου τα χρήματα που θα δαπανήσετε, αλλά και η επιδότηση που θα λάβετε, να πιάσουν τόπο, πρέπει να επιλέξετε τον προμηθευτή σας με πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια:

Τύπος και προδιαγραφές συστημάτων

Ο τύπος και οι προδιαγραφές του ενεργειακού συστήματος (π.χ. Μόνωση, Κουφώματα, Ηλιακά, Συστήματα θέρμανσης-ψύξης κτλ.), που προτείνει ένας προμηθευτής πρέπει να έχει μελετηθεί αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα είστε σίγουροι πως δεν έχει γίνει ούτε υπο-διαστασιολόγηση για λόγους οικονομίας, με κίνδυνο την μειωμένη απόδοση της επένδυσής σας, ούτε υπερ-διαστασιολόγηση που αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος της τοποθέτησης.

Ποιότητα συστημάτων

Ο προμηθευτής σας πρέπει να παρέχει μόνο πιστοποιημένα προϊόντα που να έχουν ενσωματώσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, επιτυγχάνοντας τη μεγίστη εξοικονόμηση χρημάτων και να συνοδεύονται με την υποχρεωτική δήλωση επίδοσης κατά CE. Τα συστήματα πρέπει να προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια, μακροχρόνια αξιοπιστία με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε τεχνικό ζήτημα.

Συνδυασμό συστημάτων

Είναι πολύ σημαντικό ο προμηθευτής σας να έχει δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου των επιδοτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων χωρίς να χρειάζεται να αναζητάτε διαφορετικό π.χ. προμηθευτή για τη μόνωση, διαφορετικό για την αλλαγή των κουφωμάτων, τα ηλιακά κτλ. Πολύ και διαφορετικοί μεταξύ τους προμηθευτές συχνά επιφέρουν δυσκολία στη συνεργασία, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο και κόστος αποπεράτωσης των εργασιών. Άλλωστε, όπως είναι λογικό, η ανάθεση όλων των εργασιών σε ένα προμηθευτή αυξάνει την διαπραγματευτική μας ικανότητα για πρόσθετες εκπτώσεις.

Άρτια και προσεγμένη κατασκευή

Η ομάδα εγκατάστασης του ενεργειακού συστήματος από τον προμηθευτή σας, πρέπει αποτελείται από εξειδικευμένους τεχνίτες, πιστοποιημένους κατά EN ISO/IEC 17024 για τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες τους επί των τεχνικών εργασιών που υλοποιούν. Πρέπει δε, να καθοδηγούνται από τον Μηχανικό του προμηθευτή που θα επιβλέπει όλες τις φάσεις κατασκευής… γιατί καμία μελέτη δεν έχει αξία αν η υλοποίησή της υστερεί τεχνικά.

Πιστοποίηση υπηρεσιών 

Δεν νοείται σήμερα η επιλογή προμηθευτή που δεν εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών του. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και φυσικά Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, χαρακτηρίζουν έναν σοβαρό και επαγγελματία προμηθευτή.

Εγγύηση & υποστήριξη μετά το έργο

Ένας αξιόπιστος προμηθευτής οφείλει να συνοδεύει όλα τα έργα του με το βιβλίο Εγγύησης & Τεχνικής Υποστήριξης ενημερώνοντας για τα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και να παρέχει το χρονοδιάγραμμα προληπτικών ελέγχων και συντήρησης. Αν παραστεί ανάγκη λόγω βλάβης πρέπει να μας παρέχει άμεση τεχνική εξυπηρέτηση εξασφαλίζοντας μας πως τα ενεργειακά συστήματα που τοποθετήθηκαν είναι λειτουργικά και αξιόπιστα όσα χρόνια και αν περάσουν.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ένα σημαντικό κριτήριο που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία ενός προμηθευτή είναι η ικανότητα να μας παράσχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τυχόν αστοχίες των ενεργειακών συστημάτων που υλοποιήθηκαν. Η κάλυψη αυτή δίνεται από ασφαλιστική εταιρία, ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης των υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων που ο προμηθευτής εφαρμόζει στα έργα του και τα υλικά που χρησιμοποίει.

Τελευταίο άλλα όχι λιγότερο σημαντικό:

Ενημέρωση με ανθρώπινο πρόσωπο 

Η ευγενική και με υπομονή εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κριτήριο επιλογής του προμηθευτή. Ο προμηθευτής πρέπει να σας παρέχει διεξοδική ενημέρωση ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς με την αγορά σας. Ακόμη και αν δεν είστε μηχανικοί οφείλει να σας λύσει τυχόν απορίες, να σας κατατοπίσει σχετικά με τα υλικά που χρειάζεστε για το καλύτερο αποτέλεσμα στο κτίριο σας, για την ποιότητα των υλικών, την ποσότητα, τα υλικά κατασκευής, την τοποθέτηση και λειτουργία, την αντοχή κτλ.

Σήμερα αν θα θέλαμε να αναζητήσουμε έναν προμηθευτή που να συνδυάζει όλα τα παραπάνω κριτήρια, αυτός σίγουρα θα ήταν η ΚGreen του ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ. Η  ΚGreen του ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ με ιστορία 50 ετών, είναι μια από τις σημαντικότερες Ελληνικές εταιρίες στον κλάδο της αειφόρου ανάπτυξης των κατασκευών και υποδομών, που έχει βραβευτεί αρκετές φορές για τη συνεπή και ηθική επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Με πάνω 300 έργα στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι» είναι μια αξιόπιστη λύση στην υλοποίηση συστημάτων βιοκλιματικής δόμησης και εξοικονόμησης ενέργεια και για το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ». Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση:

  • Μελετά τις ανάγκες σας με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
  • Σχεδιάζει μαζί σας το βέλτιστο μείγμα παρεμβάσεων με διαχρονικές και αξιόπιστες λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
  • Υλοποιεί με το εξειδικευμένο προσωπικό της το σύνολο των παρεμβάσεων και να σας παραδώσει «με το κλειδί στο χέρι» και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις το έργο.

Η ΚGreen του ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ σήμερα υποστηρίζει τεχνολογικά εκατοντάδες  μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, εργολάβους και συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων. Το σπουδαιότερο όμως όλων, είναι ότι απολαμβάνει της εκτίμησης και της αναγνώρισης χιλιάδων ιδιωτών συμπολιτών μας, που στα 50 χρόνια της ιστορίας της, συνεργάστηκαν και συνεργάζονται μαζί της.

 

 

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής