Ktiriaki Pathologia

Ο μηχανισμός καταστροφής των επιχρισμάτων το Χειμώνα: Ανιούσα υγρασία – Συμπύκνωση υδρατμών – Παγοπληξία

Μια καλή βαφή προσφέρει μια αρκούντως στεγανή επιφάνεια που προστατεύει του τοίχους από την απορρόφηση του νερού της βροχής. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι νομίζουν πως η επιλογή ενός ποιοτικού χρώματος εξωτερικών επιφανειών αρκεί για να προστατέψει τα επιχρίσματα και πράγματι αυτό θα αρκούσε αν δεν συντρέχανε άλλα φαινόμενα που επιδρούν δυσμενώς στην κτηριακή παθολογία. Στην πραγματικότητα όμως, ακόμη και σε νεόδμητες κατοικίες, μια σειρά από κατασκευαστικές ατέλειες που έχουν προηγηθεί, συντελούν ώστε κατά τη διάρκεια ακόμη και του πρώτου Χειμώνα λειτουργίας του κτηρίου, να εμφανίζεται ένας τριπλός μηχανισμός υποβάθμισης των επιχρισμάτων, που εν τέλει έχει ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών επιχρισμάτων. Μάλιστα η έλλειψη της γνώσης αυτών των φαινομένων οδηγεί λανθασμένα τους καταναλωτές να πιστεύουν, είτε ότι η ποιότητα του χρώματος που επέλεξαν δεν ήταν καλή, είτε ο σοβάς δεν είναι καλός, είτε ακόμη ότι τα χρώματα γενικά όσο καλά και αν είναι δεν αντέχουν και τελικά προβαίνουν σε επενδύσεις πέτρας, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί σε περαιτέρω έξαρση των προβλημάτων στο εσωτερικού του σπιτιού τους.

Ο τριπλός αυτός μηχανισμός υποβάθμισης των επιχρισμάτων περιλαμβάνει:

Φαινόμενο ανιούσας υγρασίας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλείται όταν οι τοίχοι εδράζονται σε επαφή με το χώμα χωρίς τη μεσολάβηση στεγανοποιητικών στρώσεων. Το νερό του υπεδάφους σε επαφή με τα υδρόφιλα και μακροπορώδη υλικά του τοίχου (σοβάς, τούβλα, σκυρόδεμα) απορροφάτε και ανυψώνεται σε σημείο που η υδροστατική πίεση και η εξάτμιση ισοσταθμίζουν την υδρόφιλη απορρόφηση. Το ύψος στο οποίο θα εμφανιστεί το φαινόμενο ποικίλει ανάλογα με τα υλικά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ωστόσο τις περισσότερες φορές το συναντάμε σε ύψος που φθάνει περί το 1m. Τέσσερα είναι τα επακόλουθα προβλήματα κτηριακής παθολογίας.

  • Τα δομικά στοιχεία όσο είναι υγρά χάνουν την όποια θερμική τους αντίσταση αυξάνοντας την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού.
  • Όταν πέσει η θερμοκρασία κάτω του μηδενός η αύξηση του όγκου του πάγου οδηγεί σε διάρρηξη της δομής των υλικών του τοίχου.
  • Η πίεση που ασκεί το νερό κατά την εξάτμιση (τάση ατμών) έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση των βαφών.
  • Κατά την ανοδική κίνηση το νερό έχει συμπαρασύρει υδατοδιαλυτά άλατα που μετά την εξάτμιση εναποθέτονται εντός και εκτός του πορώδους (υπανθίσεις και εξανθίσεις) σπάζοντας περαιτέρω τη δομή του σοβά.

Συμπύκνωση υδρατμών απουσία θερμομόνωσης. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι υδρατμοί στο εσωτερικό του κτηρίου λόγω διαφορά πίεσης τείνουν να εξέλθουν διαπερνώντας τους εσωτερικούς τοίχους του κτηρίου. Οι υδρατμοί κατά την κίνηση τους αυτή και καθώς συναντούν κρύες επιφάνειες, όπως είναι τα σημεία της κατασκευής στα οποία απουσιάζει η θερμομόνωση (θερμογέφυρες) ή τα εκτεθειμένα τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας όπου η θερμομόνωση είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό των τοίχων (π.χ. στον πυρήνα μιας διπλής τοιχοποιία), συμπυκνώνεται εντός του πορώδους των κρύων επιχρισμάτων. Πλην του προβλήματος της δημιουργίας εξανθίσεων και υπανθίσεων, τα επακόλουθα προβλήματα είναι αντίστοιχα με αυτά της ανερχόμενης υγρασίας, θραύση αποκόλληση βαφών και θραύση επιχρισμάτων.

Παγοπληξία. Αν και η παγοπληξία όπως είδαμε, είναι ένα φαινόμενο που συνυπάρχει τόσο με το φαινόμενο της ανιούσας υγρασίας όσο και με αυτό της συμπύκνωσης υδρατμών απουσία θερμομόνωσης, ωστόσο εξετάζεται ξεχωριστά καθώς συχνά υπάρχουν και άλλες αιτίες για την παρουσία υγρασίας στα δομικά στοιχεία, όπως μικροδιαρροές από υδραυλικά δίκτυα, εισροή υδάτων από ελλιπείς στεγανοποιήσεις δωμάτων, στεγών και βεραντών, κακή ποιότητα χρωμάτων εξωτερικής χρήσης ή κακή εφαρμογή των χρωμάτων αυτών. Όπως ήδη εξηγήσαμε όταν πέσει η θερμοκρασία κάτω του μηδενός επειδή ο πάγος έχει όγκο κατά περίπου 9 % μεγαλύτερο από το νερό οδηγούμαστε σε θραύση των πόρων του επιχρίσματος. Ωστόσο το φαινόμενο αυτό συχνά έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα ακόμη και πριν την πλήρη μετατροπή όλου του νερού σε πάγο. Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία πτώσης είναι απότομη, κάτι που συχνά γίνεται κατά την διάρκεια του Χειμώνα. Αιτία του φαινομένου αυτού είναι η καταστρεπτική για την δομή των υλικών πίεση που ασκούν οι πρώτοι σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι ωθώντας βιαίως το νερό που ακόμη δεν έχει προλάβει να μετατραπεί σε πάγο να μετατοπιστεί και να καταλάβει διπλανούς πόρους.

Συνοψίζοντας μπορούμε να αντιληφθούμε πως όντως ο μηχανισμός καταστροφής των επιχρισμάτων είναι ιδιαίτερα σύνθετος. Για το λόγο αυτό έμφαση πρέπει να δίνεται στην πρόληψη. Ένας σωστός σχεδιασμός της κατασκευής αλλά και μια εξαρχής ποιοτική εφαρμογή μπορεί να μας προστατέψει από δυσεπίλυτα πρόβλημα κτηριακής παθολογίας μελλοντικά. Η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην διεκπεραίωση απαιτητικών έργων μόνωσης, με εκατοντάδες έργα σε όλη την Ελλάδα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για κατασκευές χωρίς προβλήματα κτηριακής παθολογίας. Ωστόσο ακόμη και για όσους συναντούν δυσεπίλυτα προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας, συμπύκνωσης υδρατμών, παγοπληξίας κ.α., η KGreen με ειδικό τμήμα ελέγχου κτηριακής παθολογίας και τμήμα δομικής αποκατάστασης, με  εξειδικευμένα υλικά και εξοπλισμό είναι η πλέον σοφή επιλογή για την επίλυσή τους.

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής