μόνωση

Μόνωση υφιστάμενου δώματος – 14 σημεία ελέγχου και σχεδιασμός

Αυτό που συνήθως συμβαίνει, όταν φωνάζουμε έναν μονωτή για να έρθει στο χώρο μας, προκειμένου να κάνει αυτοψία για να μας δώσει μια προσφορά για τη μόνωση της ταράτσας μας, που βάζει νερό ή δεν έχει θερμομόνωση, είναι μόνο να σημειώνει πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι η επιφάνεια της ταράτσας προκειμένου να ετοιμάσει μια προσφορά.

Και αυτό συμβαίνει κυρίως διότι, οι περισσότεροι μονωτές έχουν μία, δύο, άντε το πολύ τρεις μεθόδους που ξέρουν και δουλεύουν, οπότε δεν υπάρχει και μεγάλη δυσκολία στο ποια λύση τελικά θα επιλέξουν να προτείνουν.

Έτσι εξηγείτε άλλωστε και το γεγονός ότι χιλιάδες μονώσεις σε ταράτσες αποτυγχάνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά κτήρια.

Στην πραγματικότητα λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν από ταράτσα σε ταράτσα είναι διαφορετικά, οι μέθοδοι μόνωσης είναι αντίστοιχα δεκάδες και κάθε φορά η λύση που επιλέγεται οφείλει να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ταράτσας.

Για τον σωστό σχεδιασμό των εργασιών μόνωσης δεν φτάνει μια απλή προσφορά. Απαιτείται μια τεχνοοικονομική μελέτη που θα προκύπτει από την ενδελεχή αυτοψία και την ανάλυση όλων των κρίσιμων χαρακτηριστικών της ταράτσας.

Ενδεικτικά πρέπει να γίνεται έλεγχος και ανάλυση σχετικά με:

 1. Συμπτώματα κτηριακής παθολογίας, υγρομετρία και χρήση υποκείμενων χώρων, θερμοπερατότητα δομικών στοιχείων.
 2. Σύστημα θέρμανσης/ψύξης/αερισμού υποκείμενων χώρων.
 3. Τύπος και κατάσταση ποιότητας πλάκας σκυροδέματος, ρηγματώσεις, ψαθυρότητα, ενανθράκωση και ικανότητα παραλαβής φορτίων.
 4. Ύπαρξη στρώσεων κλήσεων, τύπος και ποιότητα υλικού κατασκευής στρώσης κλίσεων, επάρκεια κλήσεων, επιφάνειες συγκράτησης ύδατος.
 5. Αριθμός, θέση και διατομή υδρορροών απορροής όμβριων υδάτων.
 6. Κτηριακοί αρμοί διαστολής, αντισεισμικοί αρμοί μεταξύ κτηρίων, πλάτος αρμών, υλικό πλήρωσης και υλικό σφράγισης.
 7. Ύπαρξη περιμετρικών στηθαίων, υλικό κατασκευής και ποιότητα στηθαίων, ύψος και μήκος στηθαίων.
 8. Ύπαρξη περιμετρικών αρχιτεκτονικών προεξοχών και εξωστών.
 9. Χρήση δώματος, ύπαρξη διακοσμητικών επιστρώσεων και ποιότητάς τους.
 10. Κινητά φορτία επί του δώματος, θέσεις κεραιών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών, δεξαμενών, συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και τρόπου στερέωσής τους.
 11. Οπλισμοί χάλυβα σε αναμονή, αεραγωγοί και καμινάδες που τέμνουν κάθετα το δώμα, υλικό καμινάδων και θερμοκρασία λειτουργίας τους.
 12. Ύπαρξη ζαρντινιέρων, υλικό κατασκευής, είδος φυτών, τύπος στεγανοποίησης και ποιότητάς της.
 13. Ύπαρξη κλιμακοστασίου, είδος πόρτας, διεύθυνση ανοίγματος, τύπος συναρμογής πόρτας στο επίπεδο του δώματος.
 14. Φωταγωγοί και υφιστάμενα υλικά προστασίας.

 

Η KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ με εξειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανολόγο Μηχανικό, πραγματοποιεί όλους τους παραπάνω ελέγχους με χρήση εξειδικευμένου και καινοτόμου εξοπλισμού και προβαίνει σε αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των ειδικότερων υγροθερμικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου δώματος.

Έτσι, οι μονώσεις που προτείνει η KGreen αποτελούν τεχνοοικονομικές μελέτες βασιζόμενες στη δομική φυσική, εστιασμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε κατασκευής, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση της μόνωσης για πολλές δεκαετίες.

Ο Όμιλος ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης και απολαμβάνει την υπεροχή που του εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα.

 

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen