Building House On Blueprints With Worker – Construction Project

Στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες ή με ρευστές στεγανοποιητικές επαλείψεις;

Στον τομέα της στεγανοποίησης συχνά δεχόμαστε την ερώτηση: «ποιο είναι αποτελεσματικότερο στεγανοποιητικό για ένα δώμα, να εφαρμόσουμε ασφαλτικές μεμβράνες ή να εφαρμόσουμε επαλείψεις ρευστών στεγανοποιητικών υλικών»; Η απάντηση στην ερώτηση δεν είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν θέματα ποιότητας υλικών και εφαρμογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε επιλογή.

Ρευστές Στεγανοποιητικές Επαλείψεις

Ως προς τα ρευστά υλικά επάλειψης συναντούμε διαφόρους τύπους όπως τσιμεντοειδή, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και τελευταία έκαναν την εμφάνιση τους και τα σιλικονούχα. Η δε εφαρμογή των υλικών αυτών πραγματοποιείται με αλλεπάλληλες στρώσεις σε συνδυασμό με υαλοπλέγματα ή υαλοπιλήματα  που λειτουργούν ως οπλισμός για τα ρηγματωμένα υποστρώματα.  Ανάμεσα στους διάφορους τύπους επαλειπτικών στεγανοποιητικών υπάρχουν διαφοροποιήσεις ιδιοτήτων όπως π.χ. στην ελαστικότητα, στην αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στην ικανότητα πρόσφυσης, στην αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην βατότητα κ.α. Για την προστασία των καταναλωτών υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένη πιστοποίηση αυτών των υλικών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΤΑG 005.

Η πιστοποίηση προσδιορίζει με ακρίβεια τις ιδιότητες των υλικών και τα κατατάσσει σε διαφορετικές ποιότητες. Κατά συνέπεια ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους υλικών και να αποφασίσει με ευκολία τον τύπο του υλικού που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Προφανώς δεν νοείται η χρήση στεγανοποιητικών υλικών επάλειψης που δεν φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με την ETAG 005.

Ασφαλτικές Μεμβράνες 

Αντίστοιχα και στις ασφαλτικές μεμβράνες υπάρχουν διάφοροι τύποι μεμβρανών που ανάλογα με την χημική τους σύσταση (π.χ. ΑPP, SBS), το πάχος τους (4-6 mm), καθώς και ανάλογα με τον τύπο και το βάρος του οπλισμού στη μάζα τους (π.χ. πίλημα πολυεστέρας, υαλοπίλημα, κ.α.) διαφοροποιούνται και αυτά ως προς τις ιδιότητες τους. Οι δε ασφαλτικές μεμβράνες ελέγχονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN13707. Ανάλογα με τον τύπο της ασφαλτικής μεμβράνης είναι δυνατόν να λάβουμε έως και 15ετή εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού.

Συμπέρασμα

Εκ πρώτης όψεως λοιπόν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως εφόσον χρησιμοποιούμε ποιοτικά και πιστοποιημένα υλικά, είτε αυτά είναι ρευστές στεγανοποιητικές επαλείψεις, είτε είναι ασφαλτικές μεμβράνες, είναι το ίδιο και το αυτό. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η εμπειρία μας δείχνει πως τα ρευστά στεγανοποιητικά υλικά συχνά έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Βασικότερη αιτία αυτής της αστοχίας, ακόμη και αν πρόκειται για ποιοτικές και πιστοποιημένες ρευστές επαλείψεις, είναι το γεγονός πως δεν είναι έτοιμα βιομηχανικά προκατασκευασμένα υλικά όπως οι ασφαλτικές μεμβράνες. Επί του πρακτέου, η εργασία διάστρωσης και εφαρμογής των ρευστών στεγανοποιητικών επαλείψεων επί τόπου στο έργο, είναι εργασία που υπόκειται σε πληθώρα εξωγενών παραγόντων που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής των υλικών αυτών.

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι:

  • λάθη σε αναλογίες ανάμιξης και αραίωσης,
  • χρήση υλικού πέρα από τον προβλεπόμενο χρόνο εργασίας,
  • εφαρμογή σε μικρότερη από την προβλεπόμενη κατανάλωση,
  • ανομοιόμορφη εφαρμογή με διαφορετικά πάχη,
  • μη χρήση οπλισμού ή χρήση ακατάλληλου οπλισμού,
  • μείωση αντοχών από απρόβλεπτη βροχή κατά την ώρα της εργασίας,
  • μείωση αντοχών από έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες,
  • μείωση αντοχών από παγοπληξία το χειμώνα πριν την πλήρη ωρίμανση, κ.α.

Για τους παραπάνω λόγους και πλην ειδικών περιπτώσεων (π.χ. στεγανοποίησης βατού συμβατικού δώματος/βεράντας με επίστρωση κεραμικών πλακιδίων),η KGreen εφαρμόζει ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγανοποίηση των δωμάτων. Οι ασφαλτικές μεμβράνες αποτελούν έτοιμα προκατασκευασμένα προϊόντα, που η ποιότητα τους δεν επηρεάζεται στην φάση της κατασκευής από τις δεξιότητες του τεχνίτη και τις εξωγενείς αιτίες, στο βαθμό που αυτό συμβαίνει με τις ρευστές επαλείψεις.

Ειδικότερα οι ελαστομερείς ασφαλτικές στεγανοποιητικές μεμβράνες που εφαρμόζει η KGreen, παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή πολυμερή (SBS). Η τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 20°C, βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, και γενικά ιδιότητες ιδανικές για στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας. Η χημική τους σύσταση είναι σχεδιασμένη ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες της Ν. Ευρώπης, ώστε να ανταπεξέρχονται με άνεση στη μεγάλη διακύμανση του ετήσιου θερμοκρασιακού κύκλου και παράλληλα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής έναντι της γήρανσης από την ισχυρή υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι μεμβράνες πάχους 6 Kg/mείναι οπλισμένες στη μάζα τους με μη υφαντό πολυεστέρα βάρους 180g/m2, γεγονός που τις επιτρέπουν να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των Ελληνικών Προτύπων ακόμη και για εφαρμογές σε μια στρώση. Ενώ η επίστρωση λευκής ψηφίδας, παράλληλα με το εξαιρετικό αρχιτεκτονικό φινίρισμα, προσφέρει μια πρόσθετη ενεργειακή εξοικονόμηση λόγω της υψηλής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία.

Η δε τοποθέτηση αυτών των ασφαλτικών μεμβρανών, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο εφαρμογών, ελεγμένο και πιστοποιημένο από τους επίσημους διαπιστευμένους από το κράτος φορείς TUVAUSTRIA και DQS, γεγονός που τελικά εγγυάται την καθολική ποιότητα της στεγανοποίησης ως προς τα υλικά και την εργασία.

Η KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών μόνωσης σε όλη την Ελλάδα. Οι πελάτες της KGreen καλύπτονται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για εφαρμογές στεγανοποίησης έως το ποσό των 30.000,00€ που περιλαμβάνει υλικά και εργασία. Η παροχή αυτή είναι μοναδική στην Ελλάδα και δίνεται από ασφαλιστική εταιρία, ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης των υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων που η KGreen εφαρμόζει στα έργα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί.

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen