θερμογραφία

Θερμογραφία, αλλάζει μια για πάντα την παραδοσιακή αντίληψη για τις εργασίες μόνωσης

Μόνωση μία πολύπλοκη διαδικασία

Η πολυπλοκότητα για την επίτευξη μια επιτυχημένης μόνωσης σε ένα υφιστάμενο κτίριο είναι εντυπωσιακή.  Αρκεί να αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα των ίδιων των κτιρίων σε επίπεδο σχεδιασμού κατασκευής και χρήσης, αλλά και την παράλληλη εξέλιξη υλικών και δομικών στοιχείων τα οποία επέτρεψαν στον σύγχρονο μελετητή να υλοποιεί τις σχεδιάστηκες του προτάσεις με μεγάλους βαθμούς ελευθερίας.

Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολυπλοκότητας των κατασκευών ήταν και η μόνωση να αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση για δυνατούς λύτες.

Αυτό που συνήθως συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια ήταν να προτείνει ο εκάστοτε εμπειροτέχνης μονωτής, με βάση τις γνώσεις του, τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί. Συνέβαινε μάλιστα συχνά και το τραγελαφικό: κάθε μονωτής να δίνει τη δική του πρόταση και οι προτάσεις τελικά για την επίλυση του ίδιου προβλήματος να είναι τόσες όσοι και οι μονωτές που επισκέφτηκαν το έργο.

Η εξέλιξη όμως της επιστήμης και της τεχνολογίας άλλαξαν τα δεδομένα.

Εξέλιξη της μόνωσης

Η μόνωση πλέον σήμερα εξελίχθηκε σε ένα απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της Δομικής Φυσικής. Η απόφαση για την εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεθόδου, απαιτεί υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις και χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, που αλλάζει μια για πάντα την παραδοσιακή αντίληψη για τις εργασίες μόνωσης, αποτέλεσε η εμφάνιση νέων τεχνολογιών στη διάγνωση των προβλημάτων της κτιριακής παθολογίας, οι λεγόμενες: Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές Ελέγχου (NDT), με σημαντικότερη εξ αυτών, τη μέθοδο της Υπέρυθρης Θερμογραφίας.

 

Πως λειτουργεί η υπέρυθρη θερμογραφία

Ο έλεγχος των κατασκευών με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφίας χρησιμοποιεί ειδικές κάμερες, που ονομάζονται Θερμοκάμερες. Μέσω της θερμοκάμερας πραγματοποιείται αποτύπωση της κατανομής των επιφανειακών θερμοκρασιών όλων των δομικών στοιχείων του υπό μελέτη κτιρίου. Η λειτουργία της στηρίζεται στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις επιφάνειες και αντιστοιχεί στο υπέρυθρο φάσμα.

Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού ένας πιστοποιημένος χειριστής θερμοκάμερας μπορεί να εντοπίσει με λεπτομέρεια προβλήματα κτηριακής παθολογίας, που πρακτικά είναι αδύνατον να εντοπιστούν από μια απλή αυτοψία και του πλέον έμπειρου μονωτή. Με τη θερμογραφία εξασφαλίζεται η κατανόηση της ποιότητας και της έκτασης του προβλήματος. Συνεπώς η μέθοδος μόνωσης που θα επιλεγεί θα είναι εξ’ αρχής η ενδεδειγμένη, χωρίς να αυξάνει το κόστος με πρόσθετες άσκοπες εργασίες ή να τύχει να μην είναι αποτελεσματική εξαιτίας της άγνοιας της έντασης του προβλήματος.

 

θερμογραφία

 

Στη συνέχεια και η εργασία του μονωτή, γίνεται και αυτή πιο απλή, καθώς έχει πλέον να ακολουθήσει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και υποδείξεις, χωρίς να προβαίνει σε επικίνδυνους αυτοσχεδιασμούς.

Δεν θα ήταν λοιπόν καθόλου υπερβολή να ισχυριστούμε, πως δεν νοείται να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία μόνωσης σε ένα υφιστάμενο κτίριο, εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί θερμογραφική ανάλυση. 

Ήδη αυτό αποτελεί μια πάγια πρακτική σε πολλές προηγμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, φυσικά και λόγω του γεγονότος ότι το κόστος για μία θερμογραφία είναι πλέον πολύ χαμηλό.

Τα δεδομένα στην Ελλάδα

Πολύ ενθαρρυντικά είναι και τα δεδομένα στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η εξειδικευμένη υπηρεσία θερμογραφικής ανάλυσης KGreenpathology του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, είναι πλέον πολύ μεγάλο το ποσοστό όσων ενδιαφέρονται να εκτελέσουν εργασίες μόνωσης και προηγουμένως ζητούν να πραγματοποιηθεί θερμογραφική ανάλυση.

Ειδικότερα η υπηρεσία KGreenpathology έχει τη δυνατότητα εντοπισμού σύνθετων κατασκευαστικών  προβλημάτων όπως:

  • ελλιπή θερμομόνωση και συμπυκνώσεις υδρατμών λόγω θερμογεφυρών.
  • προβλήματα στεγανοποίησης σε τοίχους, υπόγεια, ταράτσες, από φυσική κόπωση των υλικών, από εξωγενείς αίτιες ή κατασκευαστικές αστοχίες.
  • διαρροές νερού από κάθε είδους δίκτυο και δεξαμενή λόγω χαλαρής σύνδεση, διάβρωσης ή ακόμη και κακής συναρμολόγησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς γκρεμίσματα και σπασίματα δαπέδων.
  • ανερχόμενη υγρασία και διαβρώσεις δομικών στοιχειών.
  • πάσης φύσης δομικές υποβαθμίσεις και καταστροφές του φέροντος οργανισμού.
  • κακή αεροστεγανότητα κουφωμάτων και απουσία θερμοδιακοπών.

Επειδή λοιπόν η επίλυση των προβλημάτων μόνωσης απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και όχι «μαθητευόμενους μάγους»… επικοινωνήστε με την KGreenpathology πριν αποφασίσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία μόνωσης, για να λάβετε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο κτίριο σας.

Κάθε θερμογραφία της υπηρεσίας KGreenpathology πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό θερμογραφικής ανάλυσης, ITC-Level I, βάσει του προτύπου EN 13187 – Thermal performance of buildings – Qualitativedetection of thermalirregularities in buildingenvelopes – Infraredmethod.

Και το σημαντικότερο, η διαδικασία είναι γρήγορη, απλή και οικονομική.

Επιπλέον πληροφορίες αλλά και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε εδώ ή μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2221 079070.