19 4 2018

Θέλω να μειώσω τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη, από πού να ξεκινήσω;

H KGreen παρέχει ένα σύνολο ενεργειακών υπηρεσιών που σκοπό έχουν να μειώσετε τα έξοδα σας για θέρμανσης και ψύξης. Η εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους προχωρώντας σε μια ή περισσότερες επεμβάσεις όπως η θερμομόνωση, η αλλαγή κουφωμάτων, η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας, η τοποθέτηση ηλιακού κ.α.  Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι λίγες οι φορές που μας ρωτάνε: «Αν κάποιος είχε ένα περιορισμένο ποσό χρημάτων, ποια θα ήταν προτιμότερο να δώσει έμφαση; Από πού να ξεκινήσει;» 

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι: «Από τη θερμομόνωση». Μεταξύ όλων των δυνατών παρεμβάσεων για την μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης, οι επεμβάσεις θερμομόνωσης της όψης και του δώματος είναι οι σημαντικότερες, καθώς είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ένα ευρύτερο σύνολο πλεονεκτημάτων όπως:

  • Η θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους παρουσιάζει τον καλύτερο λόγο Δαπάνης προς Αξία (Money for Value), καθώς το κόστος των επεμβάσεων είναι χαμηλό με εξαιρετικά υψηλό αποτέλεσμα σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και χρήμάτων.
  • Ανάλογα του τύπου των θερμομονωτικών υλικών, οι επεμβάσεις θερμομόνωσης, εκτός από την ενεργειακή αναβάθμιση, μπορούν να συμβάλλουν στην παράλληλη αναβάθμιση σε επίπεδο πυροπροστασίας και ηχομόνωσης.
  • Με τη θερμομόνωση, παράλληλα με την μείωση του κόστους χρήσης για θέρμανση/ψύξη, βελτιώνεται η θερμική άνεση και το επίπεδο διαβίωσης και εργασίας εντός του κτιρίου.
  • Η θερμομόνωση μειώνει την ένταση των περιβαλλοντικών επιδράσεων επί του κτιριακού περιβλήματος και συνεπώς αυξάνει τη διάρκεια ζωής, την ανθεκτικότητα συνολικά της κατασκευής, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος συντήρησης.
  • Οι μειωμένες απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης λόγω θερμομόνωσης έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικότερες επιλογές σε επίπεδο διαστασιολόγησης και εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης/ψύξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έντυπο

Η KGreen δεν συμβιβάζεται στην ποιότητα και σας παρέχει 10ετή εγγύηση για όλες τις εφαρμογές θερμοπρόσοψης. Οι όποιοι συμβιβασμοί σε επίπεδο τεχνικών
λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων ενδεχομένως να μειώνουν το αρχικό κόστος, όμως είναι βέβαιο ότι οδηγούν σε αποτυχία.

Η επιλογή ενός «φθηνού» κατασκευαστή σήμερα, πιθανόν να στοιχίσει πολύ ακριβότερα αύριο!