μονώσεις

Σοβαρά προβλήματα με μονώσεις εκτός προδιαγραφών στην Εύβοια

Μονώσεις εκτός προδιαγραφών στην Εύβοια

Το τελευταίο διάστημα οι μηχανικοί της ΚGreen καλούνται να επιλύσουν σοβαρά προβλήματα κακής θερμομόνωσης και στεγανοποίησης σε δώματα τα οποία αν και μονώθηκαν πρόσφατα εντούτοις παρουσιάζουν μεγάλες αστοχίες.

Το  χαρακτηριστικό αυτών των κατασκευών είναι ότι περιλαμβάνουν τοποθέτηση  χαμηλών αντοχών διογκωμένης πολυστερίνης χωρίς διόρθωση κλίσεων και απευθείας τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών πάνω στην πολυστερίνη. Η παραπάνω μεθοδολογία θερμομόνωσης και στεγανοποίησης έχει σοβαρούς περιορισμούς ως προς την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μόνωσης. Επιπλέον παραβιάζει πληθώρα σοβαρών κανόνων που θέτουν τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ.

Ειδικότερα:

  • Η χρήση διογκωμένης πολυστερίνης προϋποθέτει την τοποθέτηση φράγματος υδρατμών από ασφαλτική μεμβράνη. Όχι μια απλή επάλειψη με ασφαλτικά αστάρια ή άλλα υλικά. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας της διογκωμένης πολυστερίνης, καθώς αναμένεται συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό της.

 

  • Είναι υποχρεωτική η διαμόρφωση κλίσης 2% πριν την τοποθέτηση των ασφαλτικών μεμβρανών. Κλίσεις κάτω του 2% επιδρούν αρνητικά στη διάρκεια ζωής της στεγανοποιητικής στρώσης.

 

  • Οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης που εφαρμόζονται στα προβληματικά δώματα έχουν μηχανική αντοχή σε συμπίεση μόλις 80 KPa. Η απαίτηση είναι να έχουν ελάχιστη μηχανική αντοχή 100 KPa (DIN 4108), ενώ σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις απαιτείται προϊόν 150 και 200 KPa. Οι μικρές αντοχές της διογκωμένης πολυστερίνης έχουν ως αποτέλεσμα την συμπίεση και παραμόρφωση τόσο του θερμομονωτικού υλικού όσο και των ασφαλτικών μεμβρανών σε περίπτωση βάδισης επί αυτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε δημιουργία επιφανειών με στάσιμο νερό που υποβαθμίζει τη στεγανοποίηση, είτε ακόμα και σε σχίσιμο των μεμβρανών.

 

  • H τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης γίνεται με διατρήσεις με βύσματα στο δώμα. Συνεπώς υποβαθμίζεται η στατική επάρκεια της πλάκας και αυξάνεται η μελλοντική πιθανότητα διείσδυσης νερού σε περίπτωση γήρανσης και ελλιπούς συντήρησης της στεγανοποίησης.

 

  • Η τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών γίνεται χωρίς συγκόλληση στην διογκωμένη πολυστερίνη. Ως αποτέλεσμα όλη η μόνωση υπόκειται σε κίνδυνο πλήρους καταστροφής από υφαρπαγή από τον άνεμο και σίγουρα περιορίζει τη διάρκεια ζωής των συγκολλήσεων στις ενώσεις λόγω συνεχόμενων μικρομετακινήσεων.

 

Δυστυχώς οι παραπάνω εφαρμογές σε μονώσεις, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο μέσος καταναλωτής δεν έχει την τεχνική επάρκεια να τις κρίνει. Για το λόγο αυτό και οι μηχανικοί της ΚGreen θεωρούν σκόπιμο να ενημερώσουν τον τελικό καταναλωτή για αυτές τις πρακτικές.

Τι κάνει την ΚGreen να ξεχωρίζει;

Η ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μόνωσης. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης. Απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών σε μονώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η ΚGreeninsulation πέρα των αυστηρών προδιαγραφών που ακολουθεί σε θέματα επιλογής υλικών και εφαρμογής δεν παύει να έχει ως στόχο την μακροχρόνια και φιλική σχέση με τους πελάτες της. Έτσι, δημιούργησε το ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ που συνοδεύει κάθε κατασκευή της, παρέχοντας εγγύηση, παρακολούθηση της μόνωσης σε βάθος χρόνου και τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Σκοπός μας είναι οι πελάτες να νιώθουν εμπιστοσύνη, ασφάλεια και την βεβαιότητα ότι η μόνωση τους είναι λειτουργική και αξιόπιστη, και η αξία του κτιρίου τους υψηλή όσα χρόνια και αν περάσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση καλέστε στο τηλ.: 2221 079070 ή βρείτε μας διαδικτυακά στη σελίδα : Μονώσεις – Θερμομόνωση – Στεγανοποίηση