Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Με τη διαμόρφωση κλίσεων στην επιφάνεια ενός δώματος επιδιώκεται η απομάκρυνση των νερών της βροχής και του χιονιού όταν αυτό λιώσει και η προσαγωγή τους στις υδρορροές. Οι κλίσεις μειώνουν το χρόνο παραμονής του νερού στην επιφάνεια του δώματος στο…

Read More
Γεμίσματα δαπέδων: Μια οικοδομική εργασία με υψηλή προστιθέμενη αξία

Γεμίσματα δαπέδων: Μια οικοδομική εργασία με υψηλή προστιθέμενη αξία

Μια από τις εργασίες που δεν είναι εμφανείς αλλά έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία είναι τα γεμίσματα δαπέδων. Τα γεμίσματα δαπέδων πραγματοποιούνται με κονιάματα και στόχο έχουν αφενός να καλύψουν τα υδραυλικά δίκτυα που βρίσκονται πάνω στην πλάκα σκυροδέματος και αφετέρου…

Read More
Ο μηχανισμός καταστροφής των επιχρισμάτων το Χειμώνα: Ανιούσα υγρασία – Συμπύκνωση υδρατμών – Παγοπληξία

Ο μηχανισμός καταστροφής των επιχρισμάτων το Χειμώνα: Ανιούσα υγρασία – Συμπύκνωση υδρατμών – Παγοπληξία

Μια καλή βαφή προσφέρει μια αρκούντως στεγανή επιφάνεια που προστατεύει του τοίχους από την απορρόφηση του νερού της βροχής. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι νομίζουν πως η επιλογή ενός ποιοτικού χρώματος εξωτερικών επιφανειών αρκεί για να προστατέψει τα επιχρίσματα…

Read More
Φυτεμένο δώμα στην Ελλάδα πλεονασμός ή αναγκαιότητα

Φυτεμένο δώμα στην Ελλάδα πλεονασμός ή αναγκαιότητα

Η ιδέα της κατασκευής κήπου στο δώμα (ταράτσα) ενός κτιρίου, ο οποίος λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου στο αστικό περιβάλλον και συχνά ονομάζεται ταρατσόκηπος, ξεκίνησε από την Κεντρική Ευρώπη και αποτελεί μια εξαιρετική λύση μόνωσης. Σε αντίθεση βέβαια με αυτό που…

Read More
Να κάνω θερμομόνωση ή να αφήσω τα χρήματα στην τράπεζα;

Να κάνω θερμομόνωση ή να αφήσω τα χρήματα στην τράπεζα;

Το 2021 είναι μία χρονιά όπου το ενεργειακό κόστος για θέρμανση και ψύξη παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης είναι στα 1,15 €/l ενώ η ηλεκτρική ενέργεια συνυπολογίζοντας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προσεγγίζει…

Read More