Πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση και όχι στα χαρτιά

Πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση και όχι στα χαρτιά

Από το 1979 και για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα πορεύθηκε με έναν απαρχαιωμένο Κανονισμό Θερμομόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση. Το 2010 ξεκίνησε ένας τυπικός εκσυγχρονισμός μέσω της έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) και φθάσαμε το 2017 στην πρώτη αναθεώρησή του.

Read More
Κεκλιμένη στέγη και ο ρόλος της υδρορροής

Κεκλιμένη στέγη και ο ρόλος της υδρορροής

Οι κεκλιμένες στέγες τα τελευταία χρόνια είναι ένας τομέας με αμείωτο εμπορικό ενδιαφέρον και όπως δείχνει η αγορά έτσι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ακόμη και παλιές οικοδομές, δεκαετίες μετά το χτίσιμο τους, βλέπουμε συχνά να ανακαινίζονται με ξύλινες κεκλιμένες στέγες και κεραμίδια. Εκτός από τον προστατευτικό τους ρόλο στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, οι σύγχρονες κατοικίες με κεραμοσκεπή έχουν άλλη «προσωπικότητα», πιο αποδεκτή στις αισθητικές αντιλήψεις του Έλληνα, ενώ σε παραδοσιακούς οικισμούς η κατασκευή νέων κτηρίων επιβάλλει την κατασκευή στεγών.

Read More
Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας για θέρμανση

Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας για θέρμανση

Σημαντική παράμετρος στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου αποτελούν οι τεχνολογίες που αφορούν τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). Νέα συστήματα που κατατάσσονται στις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες είναι οι αντλίες θερμότητας καθώς αντλούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που απαιτούν από το περιβάλλον.

Read More
Πολεοδομικά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Πολεοδομικά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκε σειρά νέων κανονισμών και διατάξεων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Από τις επικαιροποιήσεις των κανονισμών δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.   Στο πλαίσιο αυτό,…

Read More
Σπίτι χωρίς εξωτερική θερμομόνωση στους τοίχος, είναι «Άρρωστο Σπίτι».

Σπίτι χωρίς εξωτερική θερμομόνωση στους τοίχος, είναι «Άρρωστο Σπίτι».

Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις αφυγραντήρων για τον έλεγχο της υγρασίας στο εσωτερικό των σπιτιών έχει αυξηθεί δραματικά. Η αιτία της αύξησης είναι η όλο και πιο συχνή εμφάνιση «’Άρρωστων Σπιτιών» λόγω των υψηλών τιμών σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό τους και η δημιουργία μούχλας στις κρύες επιφάνειες των υγρών τοίχων. Στο φαινόμενο αυτό συνέτεινε και η οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό χρήσης των θερμαντικών σωμάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Read More
  • 1
  • 2