Επανέναρξη ‘‘εξοικονομώ’’: Ημερομηνία-ορόσημο η 10η Ιουνίου

Επανέναρξη ‘‘εξοικονομώ’’: Ημερομηνία-ορόσημο η 10η Ιουνίου

Σε συνέχεια διαφόρων δηλώσεων που έχουν γίνει για τη συνέχιση του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον, είτε ως “Εξοικονομώ III”, είτε ως β’ κύκλος του “Εξοικονομώ II” (που είναι και το ορθότερο), η 10η Ιουνίου καταδεικνύεται ως σημαντική ημερομηνία για τις εξελίξεις αναφορικά με την επανέναρξη του προγράμματος.

Read More
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Με βάση την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις Κοινοτικές Οδηγίες για την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, είναι πλέον υποχρεωτική από το 2019 η κατ’ αρχήν ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοσίων Κτιρίων σε κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB). Για την επίτευξη του στόχου αυτού εγκρίθηκαν και υλοποιούνται με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήθος ενεργειακών αναβαθμίσεων σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων, ενώ τα προσεχή χρόνια η δράση αυτή αναμένεται να περεταίρω να ενταθεί.

Read More
Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nZEB)

Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nZEB)

Η Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια καθορίζεται από την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εισάγει τον όρο  "Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)" που είναι η μετάφραση του όρου Nearly Zero Energy Buildings (nZEB). Με βάση την…

Read More
Πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση και όχι στα χαρτιά

Πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση και όχι στα χαρτιά

Από το 1979 και για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα πορεύθηκε με έναν απαρχαιωμένο Κανονισμό Θερμομόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση. Το 2010 ξεκίνησε ένας τυπικός εκσυγχρονισμός μέσω της έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) και φθάσαμε το 2017 στην πρώτη αναθεώρησή του.

Read More
Κεκλιμένη στέγη και ο ρόλος της υδρορροής

Κεκλιμένη στέγη και ο ρόλος της υδρορροής

Οι κεκλιμένες στέγες τα τελευταία χρόνια είναι ένας τομέας με αμείωτο εμπορικό ενδιαφέρον και όπως δείχνει η αγορά έτσι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ακόμη και παλιές οικοδομές, δεκαετίες μετά το χτίσιμο τους, βλέπουμε συχνά να ανακαινίζονται με ξύλινες κεκλιμένες στέγες και κεραμίδια. Εκτός από τον προστατευτικό τους ρόλο στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, οι σύγχρονες κατοικίες με κεραμοσκεπή έχουν άλλη «προσωπικότητα», πιο αποδεκτή στις αισθητικές αντιλήψεις του Έλληνα, ενώ σε παραδοσιακούς οικισμούς η κατασκευή νέων κτηρίων επιβάλλει την κατασκευή στεγών.

Read More