Μόνωση και έλεγχος στατικής επάρκειας κατασκευών

Μόνωση και έλεγχος στατικής επάρκειας κατασκευών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει μεγάλη άνθιση η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων παλαιών κατασκευών με σκοπό είτε την αναβάθμιση για ιδιόχρηση, είτε την εμπορική αξιοποίηση με πώληση, ενοικίαση ή ακόμη και για τουριστική αξιοποίηση.

Read More
Θερμογραφία – Έως πότε θα εμπιστεύεστε μαθητευόμενους μάγους;

Θερμογραφία – Έως πότε θα εμπιστεύεστε μαθητευόμενους μάγους;

Η μόνωση πλέον σήμερα εξελίχθηκε σε ένα απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της Δομικής Φυσικής, που η απόφαση για την εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεθόδου μόνωσης, απαιτεί υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις και χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Read More
Κρίσιμες επισκευές πριν την θερμοπρόσοψη

Κρίσιμες επισκευές πριν την θερμοπρόσοψη

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί πλέον μια διαδεδομένη πρακτική για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Πόσο απλή είναι όμως μια τέτοια εφαρμογή; Η κατασκευή μιας θερμοπρόσοψης εμπεριέχει πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων όχι μόνο για την επιτυχία της εφαρμογής, αλλά και για την ίδια την ασφάλεια του κτηρίου.

Read More
Ο ρόλος της θερμομόνωσης το καλοκαίρι

Ο ρόλος της θερμομόνωσης το καλοκαίρι

Οι μέσες ετήσιες τιμές εντάσεως ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ευρώπης κυμαίνονται από 870 kWh/m² στη Σκωτία και αυξάνονται στην Ελλάδα σε τιμές από 1.50kWh/m² έως 1.75 kWh/m².   Κατά συνέπεια για την επίτευξη το καλοκαίρι στην Ελλάδα του επιθυμητού…

Read More