Μόνωση και έλεγχος στατικής επάρκειας κατασκευών

Μόνωση και έλεγχος στατικής επάρκειας κατασκευών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει μεγάλη άνθιση η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων παλαιών κατασκευών με σκοπό είτε την αναβάθμιση για ιδιόχρηση, είτε την εμπορική αξιοποίηση με πώληση, ενοικίαση ή ακόμη και για τουριστική αξιοποίηση.

Read More
Θερμογραφία – Έως πότε θα εμπιστεύεστε μαθητευόμενους μάγους;

Θερμογραφία – Έως πότε θα εμπιστεύεστε μαθητευόμενους μάγους;

Η μόνωση πλέον σήμερα εξελίχθηκε σε ένα απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της Δομικής Φυσικής, που η απόφαση για την εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεθόδου μόνωσης, απαιτεί υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις και χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Read More
Κρίσιμες επισκευές πριν την θερμοπρόσοψη

Κρίσιμες επισκευές πριν την θερμοπρόσοψη

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί πλέον μια διαδεδομένη πρακτική για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Πόσο απλή είναι όμως μια τέτοια εφαρμογή; Η κατασκευή μιας θερμοπρόσοψης εμπεριέχει πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων όχι μόνο για την επιτυχία της εφαρμογής, αλλά και για την ίδια την ασφάλεια του κτηρίου.

Read More
Ο ρόλος της θερμομόνωσης το καλοκαίρι

Ο ρόλος της θερμομόνωσης το καλοκαίρι

Οι μέσες ετήσιες τιμές εντάσεως ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ευρώπης κυμαίνονται από 870 kWh/m² στη Σκωτία και αυξάνονται στην Ελλάδα σε τιμές από 1.50kWh/m² έως 1.75 kWh/m².   Κατά συνέπεια για την επίτευξη το καλοκαίρι στην Ελλάδα του επιθυμητού…

Read More
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων – ΚGreencell

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων – ΚGreencell

Η KGreencell πρόσφατα ολοκλήρωσε ακόμη ένα μεγάλο έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.   Το εξειδικευμένο τμήμα φωτοβολταϊκών συστημάτων και Ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering) της υπηρεσίας KGreencell του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, με τεράστια εμπειρία στον τομέα της μελέτης και εφαρμογής τεχνολογιών ενέργειας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής…

Read More