Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Με τη διαμόρφωση κλίσεων στην επιφάνεια ενός δώματος επιδιώκεται η απομάκρυνση των νερών της βροχής και του χιονιού όταν αυτό λιώσει και η προσαγωγή τους στις υδρορροές. Οι κλίσεις μειώνουν το χρόνο παραμονής του νερού στην επιφάνεια του δώματος στο…

Read More
Ο ρόλος της θερμομόνωσης δώματος στον καύσωνα

Ο ρόλος της θερμομόνωσης δώματος στον καύσωνα

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως στην Ελλάδα έχει αυξηθεί όχι μόνο η μέση ετήσια θερμοκρασία αλλά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης και η ένταση αυτού που ονομάζουμε ως επεισόδιο καύσωνα. Πέρα από το επιστημονικό ενδιαφέρον για…

Read More
Το έξυπνο μέλλον των κατοικιών μας

Το έξυπνο μέλλον των κατοικιών μας

Από την αρχή του 21ου αιώνα παρατηρούμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία μεταβάλλεται με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό δημιουργώντας διαφόρους περιόδους. Η περίοδος που διανύουμε τώρα είναι αυτή του διαδικτύου. Αρχιτεκτονικές έξυπνων συστημάτων όπως έξυπνες πόλης, έξυπνα κτίρια ή…

Read More
Ο άγνωστος ρόλος του μηχανικού στα έργα μόνωσης

Ο άγνωστος ρόλος του μηχανικού στα έργα μόνωσης

Σε αντίθεση με αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι, ότι για ένα έργο θερμομόνωσης π.χ. για την κατασκευή μιας θερμοπρόσοψης ή τη μόνωσης σε ένα δώμα, είναι αρκετό να βρούμε ένα καλό και έμπειρο συνεργείο, αυτό δεν αρκεί. Τα κτήρια στην…

Read More
Θερμομόνωση πιλοτής

Θερμομόνωση πιλοτής

Η διαμόρφωση της πιλοτής στη θέση του ισογείου των σύγχρονων πολυκατοικιών αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική στην αστική δόμηση των ελληνικών πόλεων, καθώς προσφέρουν πολύτιμο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις η οροφή της πιλοτής τυγχάνει να μην έχει…

Read More