Αντλία θερμότητας: Καθαρή και οικονομική λύση για θέρμανση και ψύξη

Αντλία θερμότητας: Καθαρή και οικονομική λύση για θέρμανση και ψύξη

Σημαντική παράμετρος στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών αποτελούν οι τεχνολογίες που αφορούν τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Νέα συστήματα που κατατάσσονται στις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες είναι οι αντλίες θερμότητας καθώς αντλούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που απαιτούν από το περιβάλλον.

Read More