Πολυκατοικία: θερμομόνωση τοίχων, ταράτσας και πιλοτής για να είναι όλοι ευχαριστημένοι

Πολυκατοικία: θερμομόνωση τοίχων, ταράτσας και πιλοτής για να είναι όλοι ευχαριστημένοι

Σήμερα η πλειοψηφία των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα θερμομόνωσης. Ωστόσο, η συμμετοχή των πολυκατοικιών σε ενεργειακές αναβαθμίσεις που δίνει το πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ» είναι περιορισμένος λόγω της αδυναμία συμφωνίας των ιδιοκτητών. Αποτέλεσμα αυτού και με δεδομένο ότι το…

Read More
Η απάντηση στην ενεργειακή κρίση – το μυστικό για χαμηλούς λογαριασμούς!

Η απάντηση στην ενεργειακή κρίση – το μυστικό για χαμηλούς λογαριασμούς!

Ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμορφώνει συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Η ενεργειακή φτώχεια προκύπτει ως αποτέλεσμα τριών κυρίως παραγόντων: χαμηλό εισόδημα, υψηλή δαπάνη για ενέργεια (ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος), και χαμηλή ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Το Χειμώνα που μας πέρασε όσοι χρησιμοποίησαν ηλεκτρική…

Read More
Χρήσιμη η επιδότηση αλλαγής κλιματιστικού, αλλά ανούσια αν δεν συνοδεύεται από ισχυρή θερμομόνωση

Χρήσιμη η επιδότηση αλλαγής κλιματιστικού, αλλά ανούσια αν δεν συνοδεύεται από ισχυρή θερμομόνωση

Με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, η επιδότηση αλλαγής κλιματιστικού με νέα καλύτερης απόδοσης, που έχουν μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση, είναι μια πολύ καλή δράση προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης…

Read More
Συστήματα θερμοπρόσοψης υψηλών αντοχών

Συστήματα θερμοπρόσοψης υψηλών αντοχών

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να είναι σχεδιασμένα για να αντέξουν όλες τις μηχανικές καταπονήσεις και καιρικές που δέχονται καθημερινά οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων για πολλές δεκαετίες. Για το λόγο αυτό τα πιο εξελιγμένα συστήματα θερμοπρόσοψης επικεντρώνονται στη χρήση…

Read More
Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Με τη διαμόρφωση κλίσεων στην επιφάνεια ενός δώματος επιδιώκεται η απομάκρυνση των νερών της βροχής και του χιονιού όταν αυτό λιώσει και η προσαγωγή τους στις υδρορροές. Οι κλίσεις μειώνουν το χρόνο παραμονής του νερού στην επιφάνεια του δώματος στο…

Read More