Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

Με τη διαμόρφωση κλίσεων στην επιφάνεια ενός δώματος επιδιώκεται η απομάκρυνση των νερών της βροχής και του χιονιού όταν αυτό λιώσει και η προσαγωγή τους στις υδρορροές. Οι κλίσεις μειώνουν το χρόνο παραμονής του νερού στην επιφάνεια του δώματος στο…

Read More
Ο άγνωστος ρόλος του μηχανικού στα έργα μόνωσης

Ο άγνωστος ρόλος του μηχανικού στα έργα μόνωσης

Σε αντίθεση με αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι, ότι για ένα έργο θερμομόνωσης π.χ. για την κατασκευή μιας θερμοπρόσοψης ή τη μόνωσης σε ένα δώμα, είναι αρκετό να βρούμε ένα καλό και έμπειρο συνεργείο, αυτό δεν αρκεί. Τα κτήρια στην…

Read More
Προλάβετε… «φθηνή» μόνωση! Θερμοπρόσοψη μόνο 25 €/m2 υλικά και εργασία!

Προλάβετε… «φθηνή» μόνωση! Θερμοπρόσοψη μόνο 25 €/m2 υλικά και εργασία!

Όσο και αν κοστίζει η ποιότητα, αυτή τελικά είναι πάντα πιο φθηνή από την μετριότητα! Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στις όψεις των κτηρίων αποτελεί αναμφίβολα σημαντική εργασία σε επίπεδο εξασφάλισης χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και υψηλού επιπέδου ποιότητας διαβίωσης και βιωσιμότητας…

Read More
Μια δύσκολη εξίσωση για δυνατούς λύτες: Μόνωση Δώματος και Υγροθερμική Επίλυση

Μια δύσκολη εξίσωση για δυνατούς λύτες: Μόνωση Δώματος και Υγροθερμική Επίλυση

  Καθημερινά στην Ελλάδα πραγματοποιούνται εκατοντάδες έργα μόνωσης στις ταράτσες. Η βασική απαίτηση των ιδιοκτητών είναι η επίλυση προβλημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης. Οι εφαρμογές είναι γεγονός πως εκτελούνται από συνεργεία μόνωσης με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους ως προς την τεχνική…

Read More
Γεμίσματα δαπέδων: Μια οικοδομική εργασία με υψηλή προστιθέμενη αξία

Γεμίσματα δαπέδων: Μια οικοδομική εργασία με υψηλή προστιθέμενη αξία

Μια από τις εργασίες που δεν είναι εμφανείς αλλά έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία είναι τα γεμίσματα δαπέδων. Τα γεμίσματα δαπέδων πραγματοποιούνται με κονιάματα και στόχο έχουν αφενός να καλύψουν τα υδραυλικά δίκτυα που βρίσκονται πάνω στην πλάκα σκυροδέματος και αφετέρου…

Read More