Blog Tel 03

Δασικές πυρκαγιές και μονώσεις κτηρίων με παθητική πυροπροστασία

   Κάθε καλοκαίρι η χώρα μας μαστίζεται από τις δασικές πυρκαγιές οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές των περιουσιών που βρίσκονται διάσπαρτες στην ελληνική ύπαιθρο και τα χωριά της, ενώ στην χειρότερη εκδοχή τους οι καταστροφές συνοδεύονται και με την απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Η αντιμετώπιση του φαινόμενο απασχολεί ιδιαιτέρως την πολιτεία και τους ειδικούς επιστήμονες και συντηρείται ένας έντονος διάλογος όσον αφορά διάφορες πιθανές λύσεις όπως για παράδειγμα: η ενίσχυση με περισσότερα μέσα και προσωπικό πυρόσβεσης, η δημιουργία μεγαλύτερων αντιπυρικών ζωνών, η διαχείριση της βιομάζας των δασών με προληπτικές αραιώσεις της πυκνότητας των δέντρων, η επένδυση σε μέσα έγκαιρης ανίχνευσης και προειδοποίησης πυρκαγιών, η δενδροφύτευση με λιγότερο εύφλεκτα δέντρα κ.α.

   Ωστόσο, ανάμεσα στις δράσεις της πολιτείας, υπάρχουν και μέτρα παθητικής πυροπροστασίας για τα οποία θα μπορούσε να μεριμνήσει και ο ίδιος ο πολίτης. Το κόψιμο των ξερών χόρτων και η απομάκρυνσης από την περίμετρο του σπιτιού εύφλεκτων υλικών είναι μια αυτονόητη πρακτική που πρέπει να ακολουθείται. Αν όμως μια κατοικία περιβάλλεται από μεγάλα δέντρα ή αν βρίσκεται σε δασικό περιβάλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί ούτε το σπίτι να το «σηκώσουμε» και να το μεταφέρουμε σε μια ασφαλέστερη τοποθεσία μπορούμε, ούτε η κοπή των δέντρων σε απόσταση ασφαλείας είναι πάντα εφικτή, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τρόπο δόμηση στις πρόσφατα πυροπληγείσες περιοχές της Εύβοιας και της Βαρυμπόμπης.

   Η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική σε επίπεδο προστασίας του κτηρίου, αφορά την αντοχή που μπορούν να προσφέρουν τα δομικά υλικά που συνθέτουν τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηρίου. Λανθασμένες επιλογές υλικών είναι σε θέση να καταστρέψουν το κτήριο μέσα σε λίγα λεπτά, ή αντίθετα, μια σωστή επιλογή πυράντοχων υλικών μπορεί να καταστήσει το κτήριο απρόσβλητο την ώρα που τα διπλανά κτήρια ενδέχεται ήδη να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Αυτή είναι μια από τις αιτίες που τα ειδησεογραφικά πρακτορεία συχνά κάνουν λόγο για το «ανεξήγητο» φαινόμενο κάποια σπίτια να παραμένουν αλώβητα την ώρα που τα διπλανά καιγόντουσαν.

   Τα πλέον ευαίσθητα δομικά στοιχεία του κτηρίου σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς είναι οι εξωτερικοί τοίχοι και οι ξύλινες κεραμοσκεπές, συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία η επιλογή του ιδιοκτήτη ως προς τον τύπο των μονωτικών υλικών που θα χρησιμοποιήσει στις συγκεκριμένες θέσεις ώστε να λειτουργούν ως ασπίδα έναντι της φωτιάς. Τα θερμομονωτικά υλικά ανάλογα της χημικής τους σύστασης είναι δυνατόν παράλληλα με την θερμομόνωση να συνεισφέρουν σε επίπεδο πυροπροστασίας ή ακόμα και να καταστήσουν επικίνδυνη τη χρήση τους σε περίπτωση φωτιάς. Κατά συνέπεια η επιλογή του τύπου του θερμομονωτικού και της μεθόδου τοποθέτησης του είναι θεμελιώδους σημασίας για τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης όταν παράλληλα υπάρχει και απαίτηση για πυροπροστασία.

   Το πλέον ενδεδειγμένο υλικό που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη για την παράλληλη θερμομόνωση και πυροπροστασία των κατοικιών είναι ο πετροβάμβακας. Ο πετροβάμβακας είναι ένα άκαυστο θερμομονωτικό υλικό που κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά κατηγορία A1,  έχει απόλυτη αντοχή σε επαφή με γυμνή φλόγα στους 600ο C, με το σημείο τήξης του να είναι πολύ πάνω από  τους 1000ο C. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα πετροβάμβακα που χρησιμοποιούνται τόσο για την μόνωση των όψεων με τη μέθοδο της θερμοπρόσοψης όσο και ειδικά προϊόντα για τις ξύλινες κεραμοσκεπές. Για τη θερμοπρόσοψη οι μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα τοποθετούνται και επιχρίονται όπως όλα τα συνηθισμένα μονωτικά υλικά. Στη μόνωση των κεραμοσκεπών, όταν συντρέχουν λόγοι πυροπροστασίας, οι πλάκες πετροβάμβακα τοποθετούνται πάνω στο ξύλινο πέτσωμα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα κεραμίδια. Στη περίπτωση πυρκαγιάς ο πετροβάμβακας όχι απλά δεν καίγεται αλλά προστατεύει το κτήριο και από τις επικίνδυνες για την στατική επάρκειά του υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θερμοκρασίες άνω των 270ο C οδηγούν σε μείωση της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος και προκαλούνται σημαντικές βλάβες στον φέρον οργανισμό του κτηρίου.

   Οι μηχανικοί της KGreen καθοδηγούμενοι από υψηλό αίσθημα ευθύνης, είναι στη διάθεση σας, να σας ενημερώσουν σε θέματα μόνωσης και παθητικής πυροπροστασίας, να απαντήσουν επιστημονικά σε όλες τις απορίες σας και να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καταλληλότερο σύστημα μόνωσης, σύμφωνα με ανάγκες σας και χωρίς εκπτώσεις σε θέματα ασφάλεια της περιουσίας σας.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής