Blog Tel 04

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: ποιό θερμομονωτικό υλικό στη θερμοπρόσοψη συμπεριφέρεται καλύτερα στον καύσωνα;

 

   Τα επιδοτούμενα προγράμματα των τελευταίων ετών «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι και ΙΙ» έδωσαν την ευκαιρία σε πλήθος ωφελούμενων να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους με μικρό κόστος, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη ακόμη ενός προγράμματος υπό τον τίτλο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών δίδονται οδηγίες για τα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης που μπορούν να επιλεγούν και τα οποία θα πρέπει να πληρούν κάποιες  ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕνΑΚ). Η βασικότερη και ίσως η πλέον δημοφιλής επιλογή σε επίπεδο παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης αποτέλεσε η τοποθέτηση σύνθετων συστημάτων εξωτερικών θερμομόνωσης στις όψεις των κτηρίων, γνωστές και ως θερμοπροσόψεις. Για την τοποθέτηση μιας θερμοπρόσοψης με ικανοποιητική θερμική αντίσταση (μεγαλύτερη από 1,8 m2Κ/W) το πρόγραμμα δικαιολογούσε μια δαπάνη έως 48 €/m2, ανεξάρτητα του τύπου του θερμομονωτικού υλικού που θα επέλεγε ο ενδιαφερόμενος. Αν και τα θερμομονωτικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις θερμοπροσόψεις είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη, η διογκωμένη πολυστερίνη (λευκή και γραφιτούχα) και ο πετροβάμβακας, η αγορά φάνηκε να επιλέγει κυρίως τη χρήση εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης, δηλαδή αφρωδών πλαστικών υλικών, και λιγότερο του πετροβάμβακα που είναι ένα ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό. Βασική αιτία της τάσης αυτής ήταν το γεγονός ότι η επιλογή του υλικού πραγματοποιήθηκε κυρίως με βάση την τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ του κάθε υλικού, καθώς όπως είναι γνωστό, όσο πιο χαμηλός είναι ο συντελεστής λ τόσο καλύτερο είναι ένα θερμομονωτικό υλικό. Έτσι, ανάμεσα σε δύο υλικά, π.χ. μια διογκωμένη πολυστερίνη και τον πετροβάμβακα, αν αυτά είχαν τον ίδιο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ τότε ο ενδιαφερόμενος επέλεγε το οικονομικότερο από τα δύο υλικά, που στην περίπτωση αυτή ήταν η διογκωμένη πολυστερίνη. Όσο και αν αυτό φαίνεται ως μια καλή και σοφή επιλογή, εντούτοις είναι μια αμφιλεγόμενη επιλογή, καθώς ακόμη και αν δύο υλικά έχουν το ίδιο λ, αυτό δεν σημαίνει πως θα έχουν και την ίδια απόδοση.

   Μια κρίσιμη ιδιότητα των υλικών που σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και φαίνεται να έχει αμεληθεί, αν αναλογιστεί κανείς πως απουσιάζει ακόμη και από τα υπολογιστικά μοντέλα του ΚΕνΑΚ, είναι ο συντελεστή θερμικής διάχυσης, α. Ο συντελεστής θερμικής διάχυσης καθορίζει την ταχύτητα με την οποία επέρχεται η εξίσωση των θερμοκρασιών σε ένα υλικό και την ικανότητα του υλικού να άγει σε σχέση με την ικανότητα να αποθηκεύει θερμική ενέργεια, είναι δηλαδή το μέτρο της θερμικής αδράνειας και εξαρτάται από την πυκνότητα, ρ, και την ειδικής θερμότητας Cp, του υλικού. Δίνεται από τη σχέση α=λ/p.Cp και προφανώς όσο μικρότερος είναι, τόσο καλύτερο είναι ένα θερμομονωτικό υλικό. Έτσι παρόλο που δυο υλικά ενδέχεται να έχουν τον ίδιο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, μπορούν να έχουν πολύ σημαντική διαφορά στην απόδοση τους λόγω της διαφοράς που πιθανόν αυτά να έχουν στην πυκνότητα. Μάλιστα η συνεισφορά της μεγάλης πυκνότητας ενός υλικού, στη θερμική αδράνεια, μπορεί να είναι τέτοια που να υπερκαλύπτει ακόμη τα οφέλη που θα λαμβάναμε από ένα άλλο υλικό με καλύτερο λ, αλλά χαμηλότερη πυκνότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένας πετροβάμβακας θερμοπρόσοψης με λ=0,034 W/mK, p=95 Κg/m3 και Cp=0,9 KJ/KgK, έχει συντελεστή θερμικής διάχυσης, α=0,40 Wm2/MJ, δηλαδή σημαντικά καλύτερο από μια γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη με λ=0,031 W/mK, p=18 Κg/m3 και Cp=1,21 KJ/KgK που έχει έναν κατά πολύ μεγαλύτερο συντελεστή θερμικής διάχυσης, α=1,34 Wm2/MJ.

   Η διαφοροποίηση των υλικών είναι ιδιαίτερα εμφανής του καλοκαιρινούς μήνες με τον πετροβάμβακα να προσφέρει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εισβολή της θερμότητας στο εσωτερικό του κτηρίου, οδηγώντας σε περιορισμένη χρήση ψυκτικών φορτίων, συνεπώς και σε χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα στις ακραίες καταστάσεις καύσωνα που συναντούμε όλο και πιο συχνά στην Νότια Ευρώπη, η μικρή ταχύτητα θερμικής διάχυσης του πετροβάμβακα, έχει ως αποτέλεσμα να «ταλαιπωρεί» πολύ λιγότερο τα επιχρίσματα της θερμοπρόσοψης και να περιορίζει την ταχύτητα γήρανσής τους συγκριτικά με τα αφρώδη μονωτικά. Τα παραπάνω λοιπόν χαρακτηριστικά είναι σημαντικά στην επιλογή του υλικού μιας θερμοπρόσοψης, γιατί παρόλο που αυτά τα συστήματα σχεδιάζονται για να λειτουργούν χειμώνα και καλοκαίρι, το καλοκαίρι καταπονούνται πολύ περισσότερο από ότι το χειμώνα και κάποια υλικά φαίνεται πως είναι καταλληλότερα στον καύσωνα από κάποια άλλα. Ειδικότερα ο πετροβάμβακα εκτός από λύση θερμομόνωσης με υψηλή θερμική αδράνεια και μεγάλη αντοχή, προσφέρει επιπλέον πυροπροστασία, ηχομόνωση και παθητική διαπνοή, καθιστώντας τον μια σοφή επιλογή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

   Η KGreen έχοντας να επιδείξει χιλιάδες επιτυχημένα έργα μόνωσης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον Ι & ΙΙ», και με όλους τους τύπους υλικών εξηλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη (λευκή και γραφιτούχα) αλλά και πετροβάμβακα, αποτελεί τη συνειδητή επιλογή και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», είναι ο συνεργάτης που θα απαντήσει επιστημονικά σε όλες τις απορίες σας και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο σύστημα θερμοπρόσοψης για τις δικές σας ανάγκες και τη χρήση του κτηρίου.

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής