19 11 θερμοπροσοψη Blog

Η σημασία της θερμοπρόσοσψης στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Τόσο τα επιδοτούμενα προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ Οικόν Ι & ΙΙ», όσο και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δίνουν τη δυνατότητα ενός μεγάλου εύρους επιλογών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση θερμομόνωσης, την αλλαγή κουφωμάτων, την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού, δυνατότητες για παραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά, τοποθέτηση οικονομικού φωτισμού και συστημάτων αυτοματισμού. Από τις παραπάνω παρεμβάσεις οι τοποθέτηση θερμομόνωσης αποτελεί την σημαντικότερη «επένδυση» καθώς το κεφάλαιο που δαπανούμε λόγο της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων αποσβένει πολύ συντομότερα από τις άλλες παρεμβάσεις και εν συνεχεία λειτουργεί πολύ ευνοϊκά ως προς το κόστος λειτουργείας του κτιρίου. 

Τώρα ως προς τις παρεμβάσεις θερμομόνωσης, ανάμεσα στις διάφορες επιλογές: θερμομόνωση τοίχων, ταράτσας, σκεπής και πιλοτής σημαντικότερη είναι εκείνη η οποία καταλαμβάνει τα περισσότερα m2 επιφάνειας. Δηλαδή, αν πρόκειται για μια μονοκατοικία ή ένα διαμέρισμα πανταχόθεν ελεύθερο, τότε οι επιφάνεια των τοίχων είναι περισσότερες από την επιφάνεια της οροφής ή της στέγης συνεπώς η συνεισφορά της θερμομόνωσης των τοίχων είναι μεγαλύτερη. Προφανώς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μονωθούν μόνο οι τοίχοι. 

Εξετάζοντας λοιπόν την τυπολογία των Ελληνικών κατοικιών φαίνεται πως οι τοίχοι αποτελούν το κύριο προς μόνωση δομικό στοιχείο και ακολουθούν τα δώματα μαζί με τις στέγες. Συνεπώς η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους ενός κτιρίου,  αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 

Η σημαντικότητα αυτής της παρέμβασης έγκειται και στο γεγονός ότι πέρα από την μείωση του κόστους για θέρμανση και ψύξη, μπορεί να μας προσφέρει και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, καθώς με την επιλογή του κατάλληλου υλικού μπορούμε παράλληλα και χωρίς επιπλέον δαπάνη: 

  • Να βελτιώσουμε τις μηχανικές αντοχές της τοιχοποιίας σε περίπτωση σεισμού.
  • Να προστατέψουμε το κτίριο σε  περίπτωση πυρκαγιάς. 
  • Να ηχομονώσουμε από τον εξωτερικό θόρυβο. 
  • Να βελτιώσουμε την ποιότητα διαβίωσης και τη θερμική άνεση, χωρίς υγρασίες και μούχλες.
  • Να επιτύχουμε αφύγρανση των δομικών στοιχείων, συνεπώς την προστασία του φέροντος οργανισμού και τη αύξηση του προσδόκιμου της ζωής του κτιρίου.
  • Να προστατέψουμε από υγροθερμικές παραμορφώσεις και από καταστροφές υλικών, συνεπώς να μειώσουμε το κόστος συντήρησης. 
  • Να περιορίσουμε το κόστος αγοράς συστημάτων θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ισχύος, λόγω των μειωμένων θερμικών απωλειών. 
  • Να περιορίσουμε την ανάγκη συντήρησης των μονάδων θέρμανσης και ψύξεις, καθώς λόγω των περιορισμένων θερμικών απωλειών λειτουργούν λιγότερες ώρες. 
  • Και φυσικά να να βελτιώσουμε την αισθητική του κτιρίου.

Συμπερασματικά, η παρέμβαση στη θερμομόνωση ενός κτιρίου και ειδικότερα η θερμοπρόσοψη, αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και βελτιώνει, χωρίς περαιτέρω δαπάνες, ένα ευρύτερο σύνολο κρίσιμων χαρακτηριστικών για την ποιότητα διαβίωσης, την ασφάλεια και την διάρκεια ζωής του κτιρίου. 

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής