Klisi Sto Doma

Οι κλίσεις στα δώματα και οι νέες τεχνολογίες

 • Με τη διαμόρφωση κλίσεων στην επιφάνεια ενός δώματος επιδιώκεται η απομάκρυνση των νερών της βροχής και του χιονιού όταν αυτό λιώσει και η προσαγωγή τους στις υδρορροές. Οι κλίσεις μειώνουν το χρόνο παραμονής του νερού στην επιφάνεια του δώματος στο ελάχιστο και περιορίζουν έτσι την πιθανότητα διείσδυσης του στα υλικά των στρώσεων και πρόκλησης σημαντικών φθορών.

  Η άποψη ότι η καλή και σωστή στεγανοποιητική προστασία δεν απαιτεί τη διαμόρφωση κλίσεων σε ένα δώμα και δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο εμφάνισης υγρασίας στα δομικά στοιχεία οφειλόμενης στα νερά της βροχής είναι λανθασμένη.

  Το νερό όταν λιμνάζει σε μια επιφάνεια αργά ή γρήγορα μπορεί να καταστρέψει τη στεγανοποιητική στρώση:

  • είτε προκαλώντας σημαντική καταπόνηση των στεγανοποιητικών μεμβρανών σε περίπτωση παγετού που εν τέλη οδηγεί σε ταχεία γήρανση
  • είτε διαβρώνοντας την επιφάνεια με τις διάφορες χημικές ενώσεις που περιέχονται στην ατμόσφαιρα κυρίως των βιομηχανικών περιοχών και παρασύρονται από το νερό της βροχής κατά την πτώση του,
  • είτε γιατί η παρουσία λιμναζόντων νερών στην επιφάνεια ενός δώματος ευνοεί την ανάπτυξη μικρών φυτών των οποίων οι ρίζες διεισδύουν στη μάζα των στεγανοποιητικών στρώσεων προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

  Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη στο δώμα η διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων. Στα βατά δώματα η κλίση δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη για να μην δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των χρηστών, για να είναι όμως αποδεκτή δεν πρέπει να είναι ούτε και πολύ μικρή για την απομάκρυνση του νερού. Τεχνικά θεωρούμε αρκετή μια κλίση που κυμαίνεται 1% για βατά δώματα και 3% για μη βατά, με πλέον συνηθισμένη μια κλίση της τάξης του 2%.

  Από κατασκευαστική άποψη η κλίση σε ένα συμπαγές δώμα μπορεί να διαμορφωθεί με πολλούς τρόπους:

  • με πρόσθετη ξεχωριστή στρώση που θα διαστρωθεί σε υπερκείμενη θέση της φέρουσας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος
  • με κλίση της ίδιας της φέρουσας πλάκας ίσου πάχους σε όλη της την έκταση
  • με διαμόρφωση της φέρουσας πλάκας οριζόντια στην κάτω επιφάνεια της οροφής και επικλινή στην επάνω
  • με χρήση θερμομονωτικών πλακών ειδικής μεταβλητής διατομής ειδικά για συμβατικά δωμάτια

  Ο πλέον συνήθης τρόπος στη χώρα μας είναι ο πρώτος με την προσθήκη ξεχωριστής στρώσης κλίσεων. Η κατασκευή είναι πρακτικά πολύ πιο εύκολη, γίνεται με ασφάλεια και χωρίς την πίεση του χρόνου για ταυτόχρονη διάστρωση της φέρουσας πλάκας και παράλληλη διαμόρφωση τον απαραίτητων κλίσεων κατά την διάστρωση του σκυροδέματος και για όσο διάστημα διατηρείται ακόμη η ρευστότητά του. Επιπλέον με τη μέθοδο της πρόσθετης στρώση είναι δυνατή η εκ των υστέρων βελτίωση των κλίσεων ή η διόρθωση τυχόν λαθών κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στη φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Για το λόγο αυτό η δεύτερη μέθοδος επιλέγεται κυρίως όταν η πλάκα αντιμετωπίζεται ως στέγη και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση κεραμιδιών.

  Η τρίτη μέθοδος, η διαμόρφωση δηλαδή οριζόντιας φέρουσας πλάκας με διαφορετικά πάθη στις διάφορες θέσεις του δώματος, που θα δώσουν τις κλίσεις στην επιφάνεια του, επίσης δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο, ο κίνδυνος σφάλματος είναι πολύ μεγάλος και η δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης του αρκετά επίπονη. Επιπλέον τα προστιθέμενα φορτία είναι υψηλότερα λόγω του μεγάλου ειδικού βάρος του σκυροδέματος γεγονός που οδηγεί και σε σημαντική αύξηση του κόστους.

  Τέλος η διαμόρφωση της κλίσης με θερμομονωτική στρώση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και απαιτεί επιπλέον κόστος λόγω της δυσκολίας να υπολογιστεί και να κατασκευαστεί. Για το λόγο αυτή η λύση επιλέγεται να εφαρμόζεται σε πολύ απλές κατασκευές με μονόκλινες οι δίκλινες διαμόρφωσης των κλήσεων στα δωμάτια χωρίς δηλαδή υψηλές απαιτήσεις στον υπολογισμό τους και όταν είναι απαραίτητο να περιοριστούν τα μόνιμα φορτία που προστίθενται σε αυτό.

  Ωστόσο σε επίπεδο καινοτομίας, σήμερα έχουν εφευρεθεί νέα υλικά που συνδυάζουν την ευκολία της πρώτης μεθόδου με αυτά της τέταρτης, πρόκειται δηλαδή για ειδικά ελαφροβαρή θερμομονωτικά κονιάματα που εφαρμόζονται με τη μέθοδο της ξεχωριστής πρόσθετης στρώσης. Στον τομέα αυτό ξεχωριστή θέση έχουν τα θερμομονωτικά ελαφορσκυροδέματα της σειράς CARBOBETON. Πρόκειται για καινοτόμος τεχνολογία που

  • προστατεύεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
  • έχουν επιβεβαιωμένη ενεργειακή αναβάθμιση των κατασκευών βάσει μελέτη ενεργειακής απόδοσης του εθνικού φορέα ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
  • είναι βραβευμένα από τον εκπρόσωπο του Βρετανικού Ινστιτούτου Καταγραφής Ποιότητας CQI με τρία σήματα ποιότητας.

   

  Τα προϊόντα της σειράς CARBOBETON καλύπτουν όλες τις ανάγκες για γεμίσματα:

  • Σε δώματα και μπαλκόνια για τη δημιουργία κλίσεων ειδικά όταν δεν επιθυμούμε να αυξήσουμε το βάρος της κατασκευής για λόγους αντισεισμικής προστασίας.
  • Σε νέες κατασκευές για κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης.
  • Σε παλιές κατασκευές κατά την ανακαίνισής τους (π.χ. αποξήλωση παλαιού ξύλινου δαπέδου και αποκατάσταση υψομετρικών διαφορών για την κόλληση πλακιδίων ή μαρμάρων).

   

  Ανάλογα με τον τύπο του υλικού μπορούμε να έχουμε λύσεις με:

  • Εξαιρετική θερμομόνωση και στρώση κλίσεων σε δώματα, χωρίς προσθήκη μεγάλου βάρους, για απευθείας τοποθέτηση στεγανοποιητικών μεμβρανών (συστήματα CARBONGR).
  • Δάπεδα με τελική επιφάνεια κατάλληλη για απευθείας τοποθέτηση πλακιδίων ή παρκέτων.
  • Δάπεδα με απαιτήσεις ηχομόνωσης.
  • Ταχύπηκτα δάπεδα για ανακαινίσεις.

   

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής