Rolos Mhxanikou

Ο άγνωστος ρόλος του μηχανικού στα έργα μόνωσης

Σε αντίθεση με αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι, ότι για ένα έργο θερμομόνωσης π.χ. για την κατασκευή μιας θερμοπρόσοψης ή τη μόνωσης σε ένα δώμα, είναι αρκετό να βρούμε ένα καλό και έμπειρο συνεργείο, αυτό δεν αρκεί. Τα κτήρια στην Ελλάδα εκτός από την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης υποφέρουν από πλήθος άλλων προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και διαβρώσεων που χρήζουν αποκατάστασης, πολύ πριν ακόμη προβούμε σε οποιαδήποτε εργασία μόνωσης. Γιατί τελικά, δεν νόημα έχει η τοποθέτηση μια θερμοπρόσοψης σε ένα κτήριο που θα καταρρεύσει στον επόμενο μικρό σεισμό ή η τοποθέτηση μιας βαριάς μόνωσης στο δώμα που θα προκαλέσει προβλήματα στατικότητας σε ένα γερασμένο φέρον οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο μηχανικού και μάλιστα εξειδικευμένου σε θέματα δομικής αποκατάστασης κτηρίων και όχι ενός απλού συνεργείου μονώσεων.

Ειδικά η διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υποβάθμισης της δομικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το φαινόμενο της οξείδωσης των ράβδων οπλισμού συναντάται ιδιαίτερα σε παλαιότερες κατασκευές ηλικίας 30-40 χρόνων, όμως και νεότερες σε ηλικία κατασκευές που υπόκεινται σε έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες που λόγω δράσης χλωριόντων είτε διαφόρων χημικών ουσιών, αντιμετωπίζουν σημαντικές βλάβες από διάβρωση. Η διάβρωση οδηγεί σε προοδευτική μείωση της ασφάλειας, καθώς συχνά το φαινόμενο εμφανίζεται νωρίτερα σε σχέση με τον χρόνο που αναμενόταν με βάση τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και τα επίπεδα σχεδιασμού.

Με βάση τα ανωτέρω σε μια υφιστάμενη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία υποβάλλεται σε συνθήκες περιβαλλοντικής έκθεσης, καθοριστικός παράγοντας είναι η συντήρηση καθώς επίσης και η λήψη έγκαιρων αποφάσεων για τον τρόπο επέμβασης. Το πρωταρχικό βήμα πριν τις εργασίες θερμομόνωσης, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση μια κατασκευής για βλάβες από διάβρωση, βασίζεται στον επιτόπιο έλεγχο από εξειδικευμένο μηχανικό. Τα αποτελέσματα της οξείδωσης του οπλισμού μπορεί να είναι ορατά στην επιφάνεια του σκυροδέματος από τις κηλίδες σκουριάς που σχηματίζονται, από την διόγκωση καθώς τα οξείδια του σιδήρου έχουν μεγαλύτερο όγκο από την αντίστοιχη ποσότητα μετάλλου από το οποίο προήλθαν, από τις διαμήκεις ρωγμές παράλληλες προς τον κύριο οπλισμό λόγω διόγκωσης, από την αποφλοίωση του σκυροδέματος σε τοπικές περιοχές, αλλά και από την εκτίναξη της επικάλυψης του σκυροδέματος. Η επιθεώρηση της κατασκευής από τον μηχανικό θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του μοτίβου των ρηγματώσεων και των χαρακτηριστικών των ρωγμών, καθώς επίσης και μέτρηση του εύρους τους με την χρήση ρωγμόμετρων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρόσθετοι εξειδικευμένοι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

 • Μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης του σκυροδέματος, όπου αφαιρείται επιφάνεια σκυροδέματος συνήθως μέχρι τον οπλισμό και ψεκάζεται με διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης.
 • Μέτρηση περιεκτικότητας χλωριόντων, όπου τμήματα σκυροδέματος αφαιρούνται από την περιοχή της επικάλυψης των οπλισμών και μετριέται η συνολική ποσότητα χλωριόντων (ελεύθερων και δεσμευμένων) κατά βάρος σκυροδέματος.
 • Έμμεσες ηλεκτροχημικές μέθοδοι, όπως είναι η μέτρηση δυναμικού του χάλυβα, η μέτρηση της αντίστασης του σκυροδέματος και η μέτρηση της αντίστασης πόλωσης με τις οποίες εκτιμάται η πιθανότητα διάβρωσης του χάλυβα.
 • Έλεγχος της απώλειας μάζας του χάλυβα με καταστροφικές και μη μεθόδους, κ.α.

Με βάσει τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων ως προς την έκταση και την ένταση των φαινομένων, ακολουθούνται και εφαρμόζονται οι αρχές αποκατάστασης που καθορίζει το πρότυπο ΕΝ 1504-9. Ως προς φθορές και βλάβες που σχετίζονται με το σκυρόδεμα εφαρμόζονται:

 • Προστασία έναντι διεισδύσεων
 • Έλεγχος υγρασίας
 • Αποκατάσταση σκυροδέματος
 • Επεμβάσεις δομικής ενίσχυσης
 • Επεμβάσεις αύξηση φυσικής αντίστασης
 • Επεμβάσεις προστασίας από χημικά

Αναφορικά ως προς τον οπλισμό εφαρμόζονται επεμβάσεις

 • Επαναφοράς παθητικότητας
 • Αύξησης αντίστασης
 • Καθοδικός έλεγχος
 • Καθοδική προστασία
 • Έλεγχος περιοχών ανόδου

Όπως γίνεται αντιληπτό η εξασφάλιση της μακροβιότητας της κατασκευής με τον έλεγχο και αποκατάσταση δομικών προβλημάτων προέχει της όποιας μόνωσης. Σήμερα στον τομέα αυτό, της συνδυαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων ενεργειακής αναβάθμισης και δομικής αποκατάστασης, ηγετική θέση κατέχει η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου. Στην εταιρία εκτός από το τμήμα των Ενεργειακών Αναβαθμίσεων, λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα Ελέγχου Κτηριακής Παθολογίας και τμήμα Δομικής Αποκατάστασης, υπό την εποπτεία εξειδικευμένου Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας μοναδική ευελιξία και ευχέρεια για την ολιστική επίλυση όλων των θεμάτων της κατασκευής.

Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι όπως και στην ιατρική, με βάση μελέτες και οικονομικές αναλύσεις, έχει διαπιστωθεί ότι το κόστος που συσχετίζεται με αποκατάσταση βλαβών από διάβρωση και γενικότερα από προβλήματα κτηριακής παθολογίας, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί σημαντικά αρκεί να προηγηθεί έγκαιρος προληπτικός έλεγχος και έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και πρακτικών διαχείρισης των φαινομένων. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο να ζητούμε την πολύτιμη συνδρομή εξειδικευμένων μηχανικών που έχουν την επιστημονική δυνατότητα να εντοπίσουν προβλήματα εν την γενέσει τους και τα οποία εν πολλοίς δεν είναι ορατά από μη έμπειρο προσωπικό.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής