12 11 επιλογη συνεργειου

Τα προβλήματα των Ενεργειακών Επιθεωρητών στην υλοποίηση έργων θερμομόνωσης

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Τα προβλήματα των Ενεργειακών Επιθεωρητών στην υλοποίηση έργων θερμομόνωσης 

Στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ» και ενόψει του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», που αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, υπάρχει σοβαρός προβληματισμός εκ μέρους των Ενεργειακών Επιθεωρητών όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου συνεργείου μόνωσης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο λόγος είναι ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της μόνωσης παρουσιάστηκαν αστοχίες σε θερμοπροσόψεις  με ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, κλπ., όπως και αστοχίες σε δώματα, οδηγώντας σε μειωμένη θερμομονωτική ικανότητα αλλά και προβλήματα στην στεγανότητα των συστημάτων που εφαρμόστηκαν.  

Η αιτία του φαινομένου εντοπίζεται στην ανεπάρκεια του τεχνικού προσωπικού να ανταποκριθεί στην ορθή εφαρμογή των μεθόδων μόνωσης. Η εργασίες μόνωσης δεν είναι μια απλή υπόθεση. Αρκεί να αναφέρουμε πως σε επίπεδο τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης, ξηράς δόμησης και στεγανοποίησης, έχουν δημιουργηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και έχουν τεθεί σε ισχύει, μια σειρά από νέα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών. Το γεγονός αυτό από μόνο καθιστά αναγκαία την κατάρτιση και πιστοποίηση του τεχνικού προσωπικού στον κλάδο της μόνωσης επί των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.  

Οι όποιοι συμβιβασμοί γίνονται σε επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας μη καταρτισμένο προσωπικό, ενδεχομένως να μειώνουν το αρχικό κόστος, όμως είναι βέβαιο ότι οδηγούν σε αποτυχία. Η επιλογή ενός «φθηνού» μονωτή σήμερα, είναι βέβαιο πως θα μας στοιχίσει πολύ ακριβότερα αύριο. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική γνώση που αποκόμισαν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές τα τελευταία χρόνια και πλέον στρέφονται σε σοβαρές εταιρίες μόνωσης που έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και πιστοποίηση. 

Η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου στην πολύχρονη ιστορία των 50 και πλέον ετών, κατανοώντας τη σημασία της πιστοποίησης στο κλάδο της μόνωσης αποτέλεσε ιστορικά, από το 2003, μια από τις πρώτες πιστοποιημένες εταιρίες σε τεχνικές εργασίες μόνωσης στην Ελλάδα, η πρώτη στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας και συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην τεχνική κατάρτιση και πιστοποίηση του τεχνικού της προσωπικού. 

Η KGreen έχοντας να επιδείξει χιλιάδες επιτυχημένα έργα μόνωσης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον Ι & ΙΙ», σήμερα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για κάθε Ενεργειακό Επιθεωρητή στο πρόγραμμα «Εκοικονομώ-Αυτονομώ», καθώς διαθέτει τεχνικό προσωπικό με πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε εργασίες θερμομόνωσης, ξηράς δόμησης και στεγανοποίησης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ, από τους 3 σημαντικότερους φορείς πιστοποίησης – TUV AUSTRIA, DIN και DQS. 

Παράλληλα είναι η εταιρία που πάνω από 20 χρόνια συνοδεύει τις εφαρμογές της με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δίνει 15ετή εγγύηση για τα έργα της και παρέχει 24ώρη τεχνική υποστήριξη. Το τεχνικό προσωπικό της KGreen εργάζεται με επίγνωση της επιστήμης και των ορθών  πρακτικών στην επίτευξη των εθνικών στόχων του 2020-21 για εξοικονόμηση ενέργειας, όσον αφορά στις ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις καθώς και για την κατασκευή νέων κτιρίων «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής