Αρχιτεκτονικό σταμπωτό δάπεδο

Υλικά

 • Σταμπωτό δάπεδο Carbostamp Decor
 • Ινοπλισμένο γαρμπυλοσκυρόδεμα C20/25 με Carbomix PL-DM
 • Πλέγμα ενίσχυσης
 • Πλάκα σκυροδέματος ή χώμα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

 1. Τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος με χρήση χωροβάτη laser προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες κλίσεις. Τοποθέτηση ξυλοτύπων και μεταλλικών πλεγμάτων σύμφωνα με τις κλίσεις του εδάφους.
 2. Προβλέπονται αρμοί διαστολής ανά 30m2 περίπου.
 3. Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ελάχιστης ποιότητας C20/25 και περιεκτικότητας σε τσιμέντο 350Kg/m3 με χρήση στεγανοποιητικού μάζης – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM.
 4. Στο σκυρόδεμα πριν τη διάστρωση προστίθενται ίνες πολυπροπυλενίου για την μείωση της πλαστικής συρρίκνωσης του σκυροδέματος και την αποφυγή ρηγματώσεων.
 5. Το σκυρόδεμα διαστρώνεται και επιπεδώνεται σε ελάχιστο πάχος 8cm.
 6. Το σκληρυντικό σταμπωτών δαπέδων CARBOSTAMP DECOR εφαρμόζεται ξηρό, με επίπαση χωρίς προσθήκη νερού επί του νωπού σκυροδέματος.
 7. Ακολουθεί φινίρισμα της επιφάνειας µε ειδικό λειαντήρα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί λεία επιφάνεια.
 8. Όταν το σκυρόδεμα είναι στο πλαστικό στάδιο πήξεως γίνεται επίπαση της ειδικής αποκολλητικής σκόνης CARBOSTAMP RELEASE, για να εμποδίσει το καλούπι να κολλήσει στο νωπό σκυρόδεμα στην διάρκεια του σταμπαρίσματος, δίνοντας ταυτόχρονα και τις επισκιάσεις της τελικής επιφάνειας του δαπέδου.
 9. Αμέσως μετά την επίπαση του CARBOSTAMP RELEASE η επιφάνεια σταμπάρεται με το καλούπι που επιλέχθηκε. Μετά την πλήρη ωρίμανση λίγων ημερών το δάπεδο πλένεται με το CARBOSTAMP ACID για την αφαίρεση υπολειμμάτων.
 10. Παράλληλα πραγματοποιείται η κοπή αρμών διαστολής όπως έχουν προβλεφθεί ανά 30 m2 περίπου, με ειδικό μηχανικό αρμοκόπτη αδιατάρακτης κοπής.
 11. Στοκάρισμα ατελειών με CARBOSTAMP DECOR.
 12. Μετά το πλήρες στέγνωμα, η επιφάνεια σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι υψηλών προδιαγραφών CARBOSTAMP RESIN, για να εξαλειφθεί η όποια απορροφητικότητα και να επιτευχθούν οι τελικές μηχανικές και χημικές αντοχές της.