Στεγανοποίηση έναντι ανερχόμενης υγρασίας

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

 1. Το σύστημα υδρορροών αλουμινίου DAL’ALU είναι ένα καινοτόμο σύστημα κατασκευής υδρορροών επιτόπου στο εργοτάξιο.
 2. Για την κατασκευή της υδρορροής χρησιμοποιείται μεταλλικό έλασμα αλουμινίου Γαλλίας ανωτέρας ποιότητας.
 3. Το σύστημα παράγεται από αυτοκινούμενο συνεργείο που βρίσκεται πάνω σε όχημα ειδικά εξοπλισμένο με το μηχάνημα που κατασκευάζει και μορφοποιεί σε σχήμα κορνίζας τη συνεχόμενη υδρορροή.
 4. Η τεχνική επιτρέπει την κατασκευή υδρορροής μήκους μέχρι 25 μέτρα χωρίς σύνδεσμο διαστολής.
 5. Για την κατασκευή των υδρορροών λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η κλίση της υδρορροής καθώς και η επιφάνεια του στέγαστρου ή του δώματος, για να καθοριστεί η κατανομή των κάθετων σωλήνων απορροής υδάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ΕΛΟΤ 788.
 6. Η τοποθέτηση της υδρορροής πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόγχρονα με την κατασκευή της κεραμοσκεπής προκειμένου η μεμβράνη κεραμοσκεπών να έχει απόληξη μέσα στο λούκι.
 7. Σε περίπτωση υφιστάμενης κεραμοσκεπής η στήριξη πραγματοποιείται με ειδικό γαλβανισμένο κρυφό τεμάχιο το οποίο στερεώνεται επί του στηθαίου.
 8. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθετείται ειδική σχάρα αλουμινίου για τη συγκράτηση φερτών υλών (φύλλα, φτερά κ.λ.π.) και για την προστασία από φραγή.
 9. Για την σύνθεση των εξαρτημάτων αλουμινίου χρησιμοποιείται πάντα ειδική σφραγιστική αλουμινοσιλικόνη αμερικάνικης προέλευσης που παρέχει εγγύηση στεγανότητας 50 ετών.
 10. Το σύστημα συμμορφώνεται:
  > Για την ποιότητα του αλουμινίου με τα χαρακτηριστικά και στους ελέγχους που έχει καθορίσει ο E.C.C.A. – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιστρώσεων Αλουμινίου βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1396.
  > Για την παραγωγή με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 612.
 11. Το σύστημα βραβεύθηκε με το Βραβείο Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού E.C.C.A. το 1985.