Στεγανοποίηση υφιστάμενου δώματος

Υλικά

 • Ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα
 • Μωσαϊκό (ή παλιά ασφαλτική μεμβράνη)
 • Παλιό γέμισμα
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα κάτω ορόφου
 • Ελαστική βαφή Carbomat
 • Εξαερισμός
 • Λάμα στερέωσης
 • Θερμοσοβάς Carboplaster Therm

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης

 1. Αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι CARBOLAC .
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης υψηλής περιεκτικότητας υγρασίας στο υπόστρωμα συνιστάται τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης.
 3. Ακολουθεί θερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης GAMMAELAST FCTR 160 με λευκή ψηφίδα και πολυεστερικό οπλισμό.
 4. Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ανά 30-60m2 περίπου).
 5. Περιμετρικά στα στηθαία προηγείται τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης.
 6. Διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης τοποθετείται και κάτω από όλα τα σιφώνια των υδρορροών.
 7. Ακολουθεί η τοποθέτηση της λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη.
 8. Στη συνέχεια πραγματοποιείται βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας CARBOMAT.
 9. Η εφαρμογή των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του Ιταλικού εργοστασίου παραγωγής τους ITALIANA MEMBRANE και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.