Σύστημα θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας με διογκωμένη πολυστερίνη

Υλικά

 • Παλαιό εξωτερικό επίχρισμα
 • Εσωτερικό επίχρισμα
 • Οπτοπλινθοδομή
 • Fibran GF
 • Βύσματα
 • Carboproof
 • Κόλλα BAUMIT
 • Ράβδος εκκίνησης
 • EPS 100
 • Οργανική βασική στρώση με BAUMIT και ενδιάμεσο πλέγμα
 • Έτοιμος οργανικός σοβάς BAUMIT

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης

 1. Καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη αποκολλητικών ή λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα.
 2. Δημιουργία εξωτερικής ζώνης στεγανοποίησης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα CARBOPROOF, ύψους 30 cm, περιμετρικά επί της τοιχοποιίας, στα σημεία της συμβολής της με το έδαφος.
 3. Τοποθέτηση της ράβδου εκκίνησης επί της τοιχοποιίας σε ύψος 30 cm αμέσως μετά την ζώνη στεγανοποίησης.
 4. Ελέγχεται η επιπεδότητα της επιφάνειας με τη χρήση χωροβάτη laser.
 5. Προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών BAUMIT.
 6. Εφαρμογή του μίγματος κόλλας BAUMIT στην πίσω όψη των ακμών των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100 καθώς και σημειακά περίπου ανά 30 cm στο κέντρο με μυστρί.
 7. Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, ασκώντας πίεση για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική τους πρόσφυση στο υπόβαθρο.
 8. H κοπή και τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών στα παράθυρα και τις πόρτες γίνεται με ειδικό τρόπο.
 9. Η κατασκευή σκοτιών πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.
 10. Εφαρμογή μηχανικής στήριξης στις πλάκες με ειδικά βύσματα ανάλογα με το πάχος της πλάκας.
 11. Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100 πραγματοποιείται σε όλη την επιφάνεια πλήν της ζώνης στεγανοποίησης όπου εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRAN GF.
 12. Τουλάχιστον 24 ώρες μετά από τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών ακολουθεί η τοποθέτηση με BAUMIT γωνιοκράνων, γωνιακών πλεγμάτων οπλισμού ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες) και νεροσταλακτών.