Σύστημα θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας με πετροβάμβακα

Υλικά

 • Παλαιό εξωτερικό επίχρισμα
 • Εσωτερικό επίχρισμα
 • Οπτοπλινθοδομή
 • Fibran GF
 • Βύσματα
 • Carboproof
 • Κόλλα BAUMIT
 • Ράβδος εκκίνησης.
 • Geolan BP-021
 • Βασική στρώση με BAUMIT και ενδιάμεσο πλέγμα
 • Έτοιμος σοβάς BAUMI

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης

 1. Καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη αποκολλητικών ή λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα.
 2. Δημιουργία εξωτερικής ζώνης στεγανοποίησης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα CARBOPROOF, ύψους 30 cm, περιμετρικά επί της τοιχοποιίας, στα σημεία της συμβολής της με το έδαφος.
 3. Τοποθέτηση της ράβδου εκκίνησης επί της τοιχοποιίας σε ύψος 30 cm αμέσως μετά την ζώνη στεγανοποίησης.
 4. Ελέγχεται η επιπεδότητα της επιφάνειας με τη χρήση χωροβάτη laser.
 5. Προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών BAUMIT.