Θερμομόνωση δικέλυφης τοιχοποιίας

Υλικά

 • Δοκός οπλισμένου σκυροδέματος
 • Carboplaster Βase
 • Carboplaster Fine
 • Υαλόπλεγμα
 • Θερμοσοβάς Carboplaster Therm
 • Πετροβάμβακας
 • Βαφή Carbopaint

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Ηχομόνωσης

 1. Προετοιμασία της εξωτερικής προς επίχριση επιφάνειας ώστε να είναι απόλυτα καθαρή, υγιής, χωρίς σκόνη, σαθρά μέρη και υπολείμματα μονωτικών υλικών.
 2. Πριν από την εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά CARBOPLASTER THERM, η επιφάνεια πρέπει να διαβρεχτεί καλά.
 3. Δημιουργούνται οι ενδιάμεσοι οδηγοί χρησιμοποιώντας CARBOPLASTER THERM σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 2 m.
 4. Μετά από ωρίμανση 10 ημερών τουλάχιστον ακολουθεί το τελικό χέρι φινιρίσματος με CARBOPLASTER FINE.
 5. Στις γωνίες και στις ενάρξεις (όπως πόρτες, παράθυρα κτλ.) θα πρέπει να εφαρμοστούν γωνιόκρανα.
 6. Τοποθετούμε υαλόπλεγμα σοβά για την ενίσχυση του CARBOPLASTER FINE στις ευθείες συμβολής μεταξύ υλικών του υποστρώματος με διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας (πχ. τούβλο – σκυρόδεμα) και το επεκτείνουμε σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από την ευθεία.
 7. Η επιφάνεια στη συνέχεια βάφεται με το ακρυλικό χρώμα CARBOPAINT ACRYLIC, αφού προηγηθεί αστάρωμα με το ειδικό αστάρι χρωμάτων CARBOPAINT W PRIMER.

Για ελάχιστο πάχος 5 cm Geolan B-057 και 3 cm CARBOPLASTER THERM η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,44 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης. O σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης στα 400 Hz είναι περίπου 59 dΒ.