Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδων πλακιδίων σε μεταλλικό πατάρι

Υλικά

 • Πλακάκια
 • Kόλλα πλακιδίων Carbostick Flex
 • Πλέγμα ενίσχυσης
 • CARBOBETON®FIBER ή SUB
 • Λαμαρίνα
 • Kοιλοδοκός
 • Πετροβάμβακας
 • Carboplaster Therm
 • Carboplaster Fine
 • Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής
 • Βαφή Carbopaint
 • Αντικραδασμική μεμβράνη

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης

 1. Τοποθέτηση της αντικραδασμικής μεμβράνης. Η μεμβράνη στερεώνεται προσωρινά περιμετρικά στους τοίχους σε ύψος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο συνολικό ύψος που αναμένεται να προκύψει μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.
 2. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
 3. Για τον πρόσθετο οπλισμό του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος χρησιμοποιείται κατά προτίμηση ειδικό οικοδομικό πλέγμα (πάχους 2mm).
 4. Ταυτόχρονα γίνεται κατασκευή αρμών διαστολής περιμετρικά και όπου αλλού απαιτείται ώστε να προκύπτουν ελεύθερες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 20-25m2.
 5. Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®FIBER ή SUB.
 6. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®FIBER ή SUB ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικό λειαντήρα και με τη χρήση χωροβάτη laser.
 7. Κατόπιν της πλήρης ωρίμανσης του CARBOBETON®FIBER ή SUB η επιφάνεια ασταρώνεται με το ειδικό αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης CARBOPLAST.
 8. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κατάλληλη ελαστική κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX κατηγορίας C2TE κατά το πρότυπο ΕΝ 12004. Οι αρμοί διαστολής περιμετρικά δεν πρέπει να καλύπτονται.
 9. Κόβεται περιμετρικά η αντικραδασμική μεμβράνη ακριβώς «πρόσωπο» με τα πλακίδια.
 10. Η τοποθέτηση του σοβατεπί πρέπει να γίνεται με κόλλα επί του τοίχου χωρίς να υπάρχει επαφή με τα πλακίδια του δαπέδου.
 11. Ακολουθεί σφράγισμα των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC PU αφού πρώτα ασταρωθεί η επιφάνεια των αρμών με CARBOMASTIC PU PRIMER.
 12. Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν έτοιμα προφίλ αρμών διαστολής παράλληλα με την κόλληση των πλακιδίων.
 13. Τέλος πραγματοποιείται το στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο CARBOFILL 2-20.

Για μέσο πάχος στρώσης 16 cm CARBOBETON®FIBER ή SUB η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 6,90 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης.