Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδων πλακιδίων σε όροφο

Υλικά

 • Πλακάκια
 • Kόλλα πλακιδίων Carbostick Flex
 • CARBOBETON®ACOUSTIC
 • Αντικραδασμική μεμβράνη
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα Carboplaster Base
 • Φινίρισμα Carboplaster Fine
 • Σωληνώσεις
 • Carboplaster Therm
 • Carboplaster Fine
 • Υαλόπλεγμα
 • Πετροβάμβακας
 • Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής
 • Βαφή Carbopaint

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Ηχομόνωσης

 1. Τοποθέτηση της αντικραδασμικής μεμβράνης. Η μεμβράνη στερεώνεται προσωρινά περιμετρικά στους τοίχους σε ύψος μεγαλύτερο από
  προβλεπόμενο συνολικό ύψος που αναμένεται να προκύψει μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.
 2. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
 3. Ακολουθεί διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®FIBER ή SUB.
 4. Ταυτόχρονα γίνεται κατασκευή αρμών διαστολής περιμετρικά και όπου αλλού απαιτείται ώστε να προκύπτουν ελεύθερες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 20-25m2.
 5. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®FIBER ή SUB ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικό λειαντήρα και με τη χρήση χωροβάτη laser.
 6. Κατόπιν της πλήρης ωρίμανσης του CARBOBETON®FIBER ή SUB η επιφάνεια ασταρώνεται με το ειδικό αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης CARBOPLAST.
 7. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κατάλληλη ελαστική κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX κατηγορίας C2TE κατά το πρότυπο ΕΝ 12004. Οι αρμοί διαστολής περιμετρικά δεν πρέπει να καλύπτονται.
 8. Κόβεται περιμετρικά η αντικραδασμική μεμβράνη ακριβώς «πρόσωπο» με τα πλακίδια.
 9. Η τοποθέτηση του σοβατεπί γίνεται με κόλλα επί του τοίχου χωρίς να υπάρχει επαφή με τα πλακίδια του δαπέδου.
 10. Ακολουθεί σφράγισμα των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC PU αφού πρώτα ασταρωθεί η επιφάνεια των αρμών με CARBOMASTIC PU PRIMER.
 11. Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν έτοιμα προφίλ αρμών διαστολής παράλληλα με την κόλληση των πλακιδίων.
 12. Κατόπιν πραγματοποιείται το στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο CARBOFILL 2-20.
 13. Έπειτα πραγματοποιείται σοβάτισμα της κάτω ελεύθερης επιφάνειας της πιλοτής με θερμομονωτικό σοβά CARBOPLASTER THERM.
 14. Ακολουθεί το τελικό φινίρισμα με λεπτόκοκκο σοβά φινιρίσματος CARBOPLASTER FINE.

Για μέσο πάχος στρώσης 12 cm CARBOBETON®ACOUSTIC ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης στα 400 Hz επί πλάκας σκυροδέματος σε συνεργασία με XPE: 53 dB (για πάχος 5 cm)