Θερμομόνωση και στεγανοποίηση βατού δώματος - βεράντα

Υλικά

 • Πλακάκια
 • Kόλλα πλακιδίων Carbostick Flex
 • Carboproof Elastic
 • CARBOBETON®FIBER
 • Φράγμα υδρατμών
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα Carboplaster Base
 • Φινίρισμα Carboplaster Fine
 • Εξηλασμένη πολυστερίνη Fibran XPS ETICS BT
 • Αντικραδασμική ταινία
 • Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής
 • Πετροβάμβακας
 • Bαφή Carbopaint

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης

 1. Αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι CARBOLAC.
 2. Ακολουθεί θερμή κόλληση της ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης δημιουργίας φράγματος υδρατμών SCUDOVAPOR -10 °C.
 3. Η εφαρμογή της μεμβράνης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του Ιταλικού εργοστασίου παραγωγής τους ITALIANA MEMBRANE και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
 4. Πραγματοποιείται τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας.
 5. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 1-2%.
 6. Διάστρωση του ινοπλισμένου θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®FIBER ή τσιμεντοκονιάματος CARBOBETON® SCREED.
 7. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®FIBER ή CARBOBETON®SCREED ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικό λειαντήρα και αστάρωμα της επιφάνειας με το αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης CARBOPLAST.
 8. Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή του επαλειφόμενου στεγανωτικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS NET 5×5 mm.
 9. Περιμετρικά στους αρμούς διαστολής πραγματοποιείται ταυτόχρονη τοποθέτηση ελαστικής ταινίας αρμών διαστολής και ειδικών τεμαχίων για τις γωνίες και τα σιφώνια.
 10. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κατάλληλη ελαστική κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX κατηγορίας C2TE κατά το πρότυπο ΕΝ 12004 πλήρως ελαστικοποιημένη με το ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.
 11. Ταυτόχρονα πέρα των περιμετρικών αρμών διαστολής γίνεται κατασκευή πρόσθετων αρμών διαστολής όπου απαιτείται ώστε να προκύπτουν ελεύθερες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 20–25m2 με χρήση ελαστικής ταινίας αρμών διαστολής.
 12. Ακολουθεί σφράγισμα των αρμών διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και ασταρωθεί η επιφάνεια με CARBOMASTIC PU PRIMER.

Τέλος πραγματοποιείται το στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο CARBOFILL 2-20 ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Για ελάχιστο πάχος 5 cm Fibran xps ETICS ΒΤ στο κάτω μέρος της πλάκας του σκυροδέματος και μέσο πάχος στρώσης 7 cm CARBOBETON® FIBER η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,433 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Θερμομόνωσης.
Σε περίπτωση τοποθέτησης CARBOBETON® SCREED δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού.