Βιομηχανικό δάπεδο με σκληρυντικό κονίαμα

Υλικά

 • Σκληρυντικό βιομηχανικών δαπέδων Carbotop
 • Ινοπλισμένο σκυρόδεμα C20/25με Carbomix PL-DM
 • Πλέγμα ενίσχυσης
 • Eξηλασμένη πολυστερίνη
 • Πλάκα σκυροδέματος ή χώμα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

 1. Τοποθετούνται οι μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης Fibran xps 400L (ή εναλλακτικά Fibran xps 500L εάν πρόκειται για δάπεδο ψυκτικών θαλάμων), τα μεταλλικά πλέγματα και δίνονται οι σωστές κλίσεις.
 2. Τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος με χρήση χωροβάτη laser προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες κλίσεις. Τοποθέτηση μεταλλικών πλεγμάτων σύμφωνα με τις κλίσεις του δαπέδου.
 3. Αρμοί διαστολής θα πρέπει να προβλέπονται ανά 30m2 περίπου.
 4. Το σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι ελάχιστης ποιότητας C20/25 και περιεκτικότητας σε τσιμέντο 350Kg/m3 με χρήση στεγανοποιητικού μάζης – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM.
 5. Στο σκυρόδεμα πριν τη διάστρωση προστίθενται ίνες πολυπροπυλενίου για την μείωση της πλαστικής συρρίκνωσης του σκυροδέματος και την αποφυγή ρηγματώσεων.
 6. Το σκυρόδεμα διαστρώνεται και επιπεδώνεται σε ελάχιστο πάχος 8cm.
 7. Το σκληρυντικό CARBOTOP εφαρμόζεται ξηρό, με επίπαση χωρίς προσθήκη νερού.
 8. Η επεξεργασία της επιφάνειας γίνεται µε μηχανικό λειαντήρα, «ελικόπτερο», κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί λεία επιφάνεια.
 9. Μετά την ωρίμανση του δαπέδου μπορεί να ακολουθήσει διαφανής εποξειδικός εμποτισμός CARBOXY CURE για επιπρόσθετη μείωση της απορροφητικότητας και αύξηση των μηχανικών και χημικών αντοχών.
 10. Ακολουθεί κοπή αρμών με μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής.