ευκαιρίες καριέρας

Η εταιρία Kgreen του Ομίλου Κριμάτογλου με έδρα τη Χαλκίδα ζητά άμεσα πωλητή/τρια Ηλεκτρικού Ρεύματος (door to door και B2B).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τομέα Marketing/Πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Ευχέρεια μετακινήσεων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Βασικός Μισθός, ΙΚΑ
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο email: [email protected] και τον τίτλο «Πωλητής/τρια Ηλεκτρικού Ρεύματος».