ευκαιρίες καριέρας

Η KGreen, εταιρία του Ομίλου Κριμάτογλου, μεγαλώνει συναχώς και αναζητά άτομο για γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση eShop.

Απαραίτητα προσόντα:
– Γνώσεις εφαρμογών μηχανογράφησης
– Τουλάχιστον δύο χρόνια διαπιστωμένης προϋπηρεσίας στη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop)
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
– Επιθυμητή η γνώση επιπλέον γλωσσών
– Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel κτλ.)
– Μεγάλη ευχέρεια στον χειρισμό της ελληνικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς) για τη δημιουργία δελτίων τύπου, περιεχομένου newsletter κτλ.
– Τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας
– Λειτουργία και αποτελεσματικότητα εντός απαιτητικού ομαδικού περιβάλλοντος και κάτω από συνθήκες πίεσης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο email [email protected]