Η σημερινή δύσκολη εποχή επιβάλλει νέες μεθόδους στον τρόπο κατασκευής των κτιρίων. Η ΚGreen ανταποκρινόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις της εποχής στον κατασκευαστικό τομέα και με βάση την εμπειρία της στον κλάδο από το 1967 διοργανώνει διαρκώς εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες σε συνεργασία με έμπειρους και ειδικούς επιστήμονες στο χώρο της κατασκευής των κτιρίων.

Ενημερωτική ημερίδα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ – Επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών –Δικαιούχοι, διαδικασία ένταξης, ποσά επιδότησης και επιλέξιμες παρεμβάσεις»

Παρουσίαση Κριμάτογλου ACADEMY και του νέου λογισμικού Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης – NRG Cert.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θερμομόνωσης για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ ΟΙΚΟΝ»

Νομοθετικό πλαίσιο ενεργειακών επιθεωρήσεων και επιθεωρητές – Επιλογή υλικών και τεχνικών λύσεων για αναδρομική θερμομόνωση κτιριακού περιβλήματος.

Νέος κανονισμός για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων