Η ΚGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ μέσα από μία καταξιωμένη πορεία 50 ετών, διαχειρίστηκε και έφερε εις πέρας πολύπλευρα έργα που αφορούν νέες κατασκευές ή εργασίες ανακαίνισης, προκειμένου να ενισχυθεί η αξία των κτηρίων και να παραταθεί η βιωσιμότητά τους.

Η ΚGreen έχει υψηλών προδιαγραφών κατασκευαστικές δυνατότητες, οι οποίες σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητές της.

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέναντι σε κάθε έργο έχει ως φυσικό αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση του κόστους για τα νέα κτίρια και τις υποδομές και την καλύτερη συνολική αξία για τους πελάτες μας, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει ισχυρές σχέσεις βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Όλες τα έργα μας παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία με το κλειδί στο χέρι «Turn Key Green Products» με στόχο να εξασφαλίσουν την άριστη απόδοση, την τήρηση των ακριβών προδιαγραφών και τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.