Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις

Ενεργειακής Αναβάθμισης

Τι είναι;

Το Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει οικονομικά κίνητρα στα ελληνικά νοικοκυριά, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα, αναβαθμίζει την ποιότητα διαβίωσης τους αλλά και αυξάνει την αξία του ακινήτου.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Από το Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον μπορούν να χρηματοδοτηθούν το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων σε όλη την Ελλάδα. Βασικές προϋποθέσεις χρηματοδότησης για το ακίνητο είναι:

 • να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.,

 • να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ,

 • να είναι νόμιμα (να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), ανεξαρτήτως ημερομηνίας κατασκευής.

Επίσης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και:

 • να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος,.

 • να μην έχει υποβάλει άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο.

Τέλος:

 • δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη,

 • στις πολυκατοικίες, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.

 • μπορούν να ενταχθούν κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

foto-1
Ποσοστά επιδότησης & προαιρετικό δάνειο

Τα ποσοστά επιδότησης για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» φτάνουν έως και το 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, ενώ ο προϋπολογισμός εργασιών φτάνει μέχρι 250€/τ.μ με μέγιστο τα 25.000 ευρώ. Στην επιδότηση περιλαμβάνεται και η κάλυψη της αμοιβής του μηχανικού συμβούλου του έργου. Η κάλυψη του υπόλοιπου ποσού πέραν την επιδότησης μπορεί να γίνει είτε με ιδία κεφάλαια του ενδιαφερόμενου ή προαιρετικά με δάνειο το οποίο θα έχει 100% επιδότηση επιτοκίου και αποπληρωμή από 4 έως 6 χρόνια. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Οι Υπηρεσίες μας

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις

(κάντε κλικ στα παρακάτω εικονίδια για περαιτέρω πληροφορίες)

Τοποθέτηση θερμομόνωσης

Αφορά τη θερμομόνωση στο κέλυφος του κτηρίου, στο δώμα, τη στέγη, την πιλοτή και συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη, αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ. από τις υπηρεσίες μας KGreeninsulation, KGreencarbo, KGreenrenovation και KGreengutter

Μάθετε Περισσότερα

Αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

Περιλαμβάνει εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ, από την υπηρεσία μας KGreenframe

Μάθετε Περισσότερα

Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και ηλιακού θερμοσίφωνα

Περιλαμβάνει αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού θερμοσίφωνα, συστημάτων ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης/ψύξης κτλ. από την υπηρεσία μας KGreenclima

Μάθετε Περισσότερα

Πρόσθετες προτεινόμενες παρεμβάσεις

(κάντε κλικ στα παρακάτω εικονίδια για περαιτέρω πληροφορίες)

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού στην οροφή του κτηρίου, από την υπηρεσία KGreencell, δίνουν τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές της μέγιστης ενεργειακής αυτονομίας.

Μάθετε Περισσότερα

Αντικατάσταση ηλεκτρικών λαμπτήρων

Περιλαμβάνει την 100% χρηματοδότηση από την υπηρεσία KGreenled της αντικατάστασης των παλαιών λαμπτήρων της κατοικίας με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες led για μείωση του κόστους φωτισμού έως και 95%.

Μάθετε Περισσότερα
Διαδικασία υποβολής αίτησης

Με λήψη δανείου

Βήμα 1 – Υποβολή αίτησης

Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το Σύμβουλο Έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος, επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Βήμα 2 – Αυτοψία ενεργειακού επιθεωρητή

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)

Βήμα 3 – Καταχώρησης αίτησης

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

Βήμα 4 – Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο Ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

Βήμα 5 – Υλοποίηση παρεμβάσεων

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 2ο Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

Βήμα 6 – Εκταμίευση χρημάτων

Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

Χωρίς λήψη δανείου

Βήμα 1 – Υποβολή αίτησης

Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το σύμβουλο έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Βήμα 2 – Αυτοψία ενεργειακού επιθεωρητή

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)

Βήμα 3 – Καταχώρησης αίτησης

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

Βήμα 4 – Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται), πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.

Βήμα 5 – Δήλωση αποδοχής

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 2ο Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

Βήμα 6 – Εκταμίευση χρημάτων

Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

foto-2
Γιατί να επιλέξω KGreen;

Η KGreen είναι η εταιρία που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον πώς:

 • Να επιδοτηθείτε και να κερδίστε χρήματα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας

 • Να μειώστε τις ετήσιες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη

 • Να αναβαθμίστε τις συνθήκες διαβίωση σας και τη θερμική άνεση

 • Να αυξήσετε την άξια του ακίνητου σας

Η KGreen μέσα από μια ολιστική προσέγγιση είναι στη διάθεση σας προκειμένου:

 • Να σας ενημερώσει και να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ένταξης σας στο πρόγραμμα.

 • Να μελετήσει τις ανάγκες σας με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

 • Να σχεδιάσει μαζί σας το βέλτιστο μίγμα παρεμβάσεων με διαχρονικές και αξιόπιστες λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ.

 • Να υλοποιήσει με το εξειδικευμένο προσωπικό της το σύνολο των παρεμβάσεων και να σας παραδώσει «με το κλειδί στο χέρι» και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις το έργο.

Διαβάστε περισσότερα για τη φιλοσοφία της ολιστικής μας προσέγγισης και τον τρόπο που δουλεύουμε

Συμπλήρωσε την φόρμα ενδιαφέροντος

Η εμπειρία μας μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου προγράμματος <<Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον>> και τους δεκάδες ικανοποιημένους πελάτες, εγγυάται την εξειδίκευση μας σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας στο νεο πρόγραμμα εξοικονομώντας για εσάς πολύτιμο χρόνο και χρήμα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα <<Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II>>.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:

*πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μια παρέμβαση

Τοποθέτηση θερμομόνωσηςΑλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασηςΤοποθέτηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και ηλιακούΕγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελΑντικατάσταση ηλεκτρικών λαμπτήρων

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.