Η ΚGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ με ιστορία 50 ετών, είναι μια από τις σημαντικότερες Ελληνικές εταιρίες στον κλάδο της αειφόρου ανάπτυξης των κατασκευών και υποδομών, που έχει βραβευτεί αρκετές φορές για τη συνεπή και ηθική επιχειρηματική της δραστηριότητα.

giati-aisthaneste-asfaleia-mazi-mas

Η ΚGreen χαίρει εμπιστοσύνης, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στους Ν. Ευβοίας & Βοιωτίας, των σημαντικότερων εθνικών και πολυεθνικών παραγωγών συστημάτων βιοκλιματικής δόμησης και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

giati-aisthaneste-asfaleia-mazi-mas-2

Η ΚGreen είναι η εταιρία που:

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001
 • Διαθέτει Πιστοποιημένο Τεχνικό Προσωπικό Μονώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 17024
 • Παρέχει αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα με CE προϊόντα και συστήματα
 • Παρέχει προϊόντα με πιστοποίηση ποιότητας από το Βρετανικό Ινστιτούτο Καταγραφής Ποιότητας – CQI
 • Παρέχει συστήματα μόνωσης δώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Ο.Β.Ι.
 • Πραγματοποιεί θερμογραφικούς ελέγχους των κατασκευών σύμφωνα με το πρωτόκολλο της – ITC
 • Παρακολουθεί και συντηρεί όλα τα έργα μετά την ολοκλήρωση τους
 • Καλύπτει τον ιδιοκτήτη με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλες τις εργασίες

Η ΚGreen παράγει τεχνογνωσία σε συνεργασία με πανεπιστήμια και οργανισμούς, όπως:

 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
giati-aisthaneste-asfaleia-mazi-mas-3

Η ΚGreen είναι ενεργό μέλος στους φορείς:

 • Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου – EIΠAK
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιριών Μόνωσης – F.E.S.I.
 • Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βιομηχανικής Μόνωσης – Ε.Ι.Ι.F.
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης – ΠΣΕΜ
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφαρμοστών Προσόψεων Κτιρίων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας – ΣΕΠΚΕΕ
giati-aisthaneste-asfaleia-mazi-mas-4

Η ΚGreen σήμερα υποστηρίζει τεχνολογικά πάνω από:

 • 2480 μηχανικούς,
 • 220 τεχνικές εταιρίες και εργολάβους,
 • 180 συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων

αλλά το σπουδαιότερο όλων, είναι ότι η ΚGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ απολαμβάνει της εκτίμησης και της αναγνώρισης χιλιάδων ιδιωτών συμπολιτών μας, που στα 50 χρόνια της ιστορίας της, συνεργάστηκαν και συνεργάζονται μαζί μας.