Σοβάδες που πέφτουν, μαυρίλες και μούχλα, υγρασίες και ανεξήγητες διαρροές νερού, οσμές και κακή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, έντονο κρύο ή ανυπόφορη ζέστη, είναι μερικά μόνο από τα συνηθισμένα προβλήματα της παθολογίας των κατασκευών. Περεταίρω σοβαρότερα προβλήματα που μπορούν να αφορούν την ευστάθεια της κατασκευής, την αντοχή της σε σεισμούς και την ασφάλειά της.

Οι επιθεωρητές της ΚGreenpathology, με τη χρήση προηγμένων μεθόδων υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης, κρουσημέτρησης, υπερηχοσκόπησης, μαγνητογράφησης οπλισμού, ελέγχου πάχους ενανθράκωσης σκυροδέματος, κ.α., έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων και την κατάστασή τους. Στη συνέχεια το επιστημονικό προσωπικό της ΚGreenpathology με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού αναλύει, ερμηνεύει τα αποτελέσματα και εκπονεί πραγματογνωμοσύνη για την παθολογίας της κατασκευής προσδιορίζοντας με ακρίβεια τις αιτίες των προβλημάτων.

pathology

Η ΚGreenpathology έχει τη δυνατότητα εντοπισμού σύνθετων κατασκευαστικών  προβλημάτων όπως:

  • πάσης φύσης δομικές υποβαθμίσεις και καταστροφές του φέροντος οργανισμού.
  • προβλήματα στεγανοποίησης σε τοίχους, υπόγεια, ταράτσες, από φυσική κόπωση των υλικών, από εξωγενείς αίτιες ή κατασκευαστικές αστοχίες.
  • διαρροές νερού από κάθε είδους δίκτυο και δεξαμενή λόγω χαλαρής σύνδεση, διάβρωσης ή ακόμη και κακής συναρμολόγησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς γκρεμίσματα και σπασίματα δαπέδων.
  • κακή αεροστεγανότητα κουφωμάτων και απουσία θερμοδιακοπών.
  • ελλιπή θερμομόνωση και συμπυκνώσεις υδρατμών λόγω θερμογεφυρών.
  • ανερχόμενη υγρασία και διαβρώσεις δομικών στοιχειών.

Ακολούθως, η ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών της ΚGreenpathology  εκπονεί την μελέτη για τη ριζική αποκατάσταση και επίλυση των προβλημάτων. Ο κύκλος της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών της ΚGreenpathology κλείνει με την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης και με τον επανέλεγχο των δομικών στοιχείων χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό για την επιβεβαίωση της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος.  Η ολιστική προσέγγιση της ΚGreenpathology (έλεγχος – ανάλυση – μελέτη επίλυσης – επίβλεψη – επανέλεγχος επιβεβαίωσης) είναι μοναδική στην Ελλάδα.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη για τον έλεγχο κτηριακής παθολογίας με τη μέθοδο της θερμογραφικής ανάλυσης από τον φορέα ITC των ΗΠΑ

Kgreen infrared training center

Φόρμα Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΌλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.