Από την πλευρά του πελάτη η βασική προσδοκία όσον αφορά την εξυπηρέτηση του είναι η εύκολη πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

olist-prosegisi

Βήμα 1 – Καθοδήγηση
Η ΚGreen με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δημιούργησε ένα κεντρικό τμήμα ταχύτατης καταγραφής και διαχείρισης των επιθυμιών και των αιτημάτων σας, που αυτόματα σας κατευθύνει στην εξειδικευμένη υπηρεσία για την περαιτέρω ανάλυση των αναγκών σας.

 

Βήμα 2 – Ανάλυση αναγκών και εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης
Κάθε υπηρεσία αποτελεί και ένα αυτόνομο τμήμα που στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένους μηχανικούς, που εντοπίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, και μέσω εξειδικευμένης μελέτης συνθέτοντας τα κατάλληλα προϊόντα από μια ευρεία γκάμα κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίως, παρέχουν τη βέλτιστη τεχνοοικονομική προσέγγιση για την εξυπηρέτησή σας.
Ακόμα και αν η εξυπηρέτηση των αναγκών σας είναι ένα σύνθετο θέμα που απαιτεί τη συνεργασία περισσοτέρων υπηρεσιών, εσείς δεν χρειάζεται να προβληματίζεστε, οι υπηρεσίες μέσα από μια πολυκάναλη δομή συνεργάζονται μεταξύ τους γραμμικά, για την ταχύτερη παραγωγή του τελικού επιθυμητού αποτελέσματος, διασφαλίζοντας για λογαριασμό σας τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογικά λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

Βήμα 3 – Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση
Κάθε τεχνοοικονομική μελέτη υλοποιείται κατά γράμμα και σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα που αυτή ορίζει. Οι εργασίες του τεχνικού προσωπικού επιβλέπονται καθημερινά από τον product manager του έργου, που παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση και πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης.

 

Βήμα 4 – After sales service
Με την ολοκλήρωση των εργασιών συμπληρώνεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του έργου, παραδίδεται η εγγύηση και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας καλύπτει από κάθε μελλοντικό πρόβλημα.