Επανασχεδιασμός είναι η διαδικασία ανάλυσης και επίλυσης τεχνικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος και των αναγκών σας. Για το λόγο αυτό οι λύσεις που σας προσφέρουμε είναι μοναδικές, όπως και εσείς.

Επανασχεδιασμός εφαρμόζεται για την επίλυση φαινομενικά απλών τεχνικών προβλημάτων, όπως π.χ. μπορεί να είναι η στεγανοποίηση μιας ταράτσας, ως και τη διαχείριση πιο σύνθετων θεμάτων, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων με παροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος και χρήση λαμπτήρων led νέας γενιάς, η τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτοβολταϊκών, η δομική αποκατάσταση μιας παλιάς κατοικίας, η ηχομόνωση ενός διαμερίσματος, κ.α.

Η ΚGreen μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, εστιάζει όχι μόνο την περιβαλλοντική και τεχνική επίλυση των προβλημάτων των κατασκευών και των υποδομών, αλλά πρωτίστως, εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του χρήστη των κατασκευών, που είναι ο κάθε ένας από εμάς.

Η ΚGreen δεν πουλάει προϊόντα, αλλά παρέχει εξατομικευμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι».

Η ΚGreen υπηρετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, με καινοφανείς και συστημικές λύσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας που εξασφαλίζουν ευημερία, άνεση, ασφάλεια και οικονομία κλίμακας.